Ενέργεια

ΡΑΕ: Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για το Ειδικό Πιλοτικό Έργο Αστυπάλαιας

ΡΑΕ: Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για το Ειδικό Πιλοτικό Έργο Αστυπάλαιας
Οι διατάξεις της προκήρυξης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιότητων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 1/2022 Προκήρυξης ΡΑΕ με τίτλο «Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας –  Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού υβριδικού σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης», όπως εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθμ. 488/2022 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2796/06.06.2022), και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 595/2022 (ΦΕΚ Β’ 3778/1807.2022) και 732/2022 (ΦΕΚ Β’ 5139/03.10.2022) Αποφάσεις, κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, της αποστολής στον Διαχειριστή των τεχνικών προσφορών των αιτήσεων που έχουν κριθεί παραδεκτές βάσει των οριζόμενων στις παραγράφους 11.3 και 11.6 της Προκήρυξης καθώς και της αξιολόγησης των τεχνικών προφορών, βάσει της σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή , ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 11.4, πως η Επιτροπή Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και Αποσφράγισης, θα προβεί στην αποσφράγιση του (Υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» των Συμμετεχόντων που υπέβαλαν αποδεκτή τεχνική προσφορά και παραδεκτή αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.

Οι συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτή αίτηση και αποδεκτή τεχνική προσφορά θα ενημερωθούν περαιτέρω στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) που έχουν δηλωθεί προκειμένου να παρασταθούν στην διαδικασία αποσφράγισης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>