Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΤΕΡΝΑ: Πρόταση για πλήρη αναθεώρηση του net metering και παροχή εφαρμογής virtual

ΤΕΡΝΑ: Πρόταση για πλήρη αναθεώρηση του net metering και παροχή εφαρμογής virtual
Την υπηρεσία αποθήκευσης της ενέργειας θα μπορούσε να την παρέχει και ένας φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης προς τον καταναλωτή

Συνολική αναθεώρηση του τρόπου εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και παροχή δυνατότητας εφαρμογής του Virtual Net Metering από ιδιώτες Προμηθευτές σε ιδιώτες Πελάτες στη βάση του οικονομικού συμψηφισμού, προτείνει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ με στόχο να διορθώσει μία αστοχία του κανονιστικού πλαισίου, η οποία ζημιώνει σημαντικά τους προμηθευτές που εκπροσωπούν πελάτες που έχουν επιλέξει την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, η ΤΕΡΝΑ θέτει ευρύτερα το ζήτημα του τρόπου εφαρμογής του net metering με βάση και τους νέους κανονισμούς της ΕΕ.

Το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο διαμορφώθηκε λίγο πριν την έναρξη των αγορών του Target Model και μεταξύ άλλων θέσπισε τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης στους προμηθευτές ενέργειας για τους πελάτες που εκπροσωπούν με Νet Metering. Ωστόσο δεν λαμβάνει υπόψη την εγχεόμενη ενέργεια του αυτοπαραγωγού κατά τις περιόδους εκκαθάρισης, που αυτή είναι μεγαλύτερη από την απορροφούμενη ενέργεια. Αντίθετα, η ενέργεια αυτή μετράται από τον ΔΕΔΔΗΕ και λαμβάνεται υπόψη από τον προμηθευτή απομειώνοντας την τελική χρεωθείσα ενέργεια προς τον αυτοπαραγωγό.

Η ΤΕΡΝΑ σχολιάζοντας την πρόταση της ΡΑΕ σημειώνει ότι πρόκειται για διόρθωση ενός προφανούς σφάλματος και επικροτεί το γεγονός ότι η Αρχή προτείνει τη διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής εκκαθάρισης και για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης.

Η εταιρία θεωρεί ότι η άμεση διόρθωση του σφάλματος και μάλιστα από τον Ιανουάριο του 2021 έως και σήμερα είναι καθοριστικής σημασίας και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, καθώς δεν δημιουργεί καμία επιβάρυνση σε άλλους συμμετέχοντες, ούτε δημιουργεί ελλείμματα στους υπολογαριασμούς της αγοράς.


Eπανεξέταση του πλαισίου

Πέραν αυτού όμως η ΤΕΡΝΑ τονίζει ότι η συγκεκριμένη διόρθωση δεν επαρκεί για την πλήρη αποζημίωση των προμηθευτών που εκπροσωπούν αυτοπαραγωγούς που έχουν επιλέξει το Net Metering και επισημαίνει την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του υφισταμένου πλαισίου που αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό.

Ειδικά δεν θέτει θέμα διόρθωσης του προβληματικού, όπως τον χαρακτηρίζει, μηχανισμού που προβλέπεται σήμερα για την εκκαθάριση του πελάτη από τους προμηθευτές, o οποίος πραγματοποιείται στο επίπεδο της χρεωστέας ενέργειας (δηλαδή ενεργειακός συμψηφισμός) και όχι στο επίπεδο της αξίας της ενέργειας (δηλαδή οικονομικός συμψηφισμός).

Σύμφωνα με την εταιρία ο ενεργειακός συμψηφισμός, επιμερίζει με ανορθολογικό τρόπο τα επιμέρους κόστη, αφού η αξία της ενέργειας μεταβάλλεται σημαντικά ανά περίοδο εκκαθάρισης, επιβαρύνοντας τους προμηθευτές, και εν τέλει το σύνολο των άλλων καταναλωτών που δεν μετέχουν σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού, με το κόστος της πολιτικής που «επιδοτεί» την προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής.

Μάλιστα όπως σημειώνει εν όψει της αυξητικής τάσης των πελατών που εντάσσονται στον μηχανισμό του ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και του σχεδιασμού που τοποθετεί τον ενεργειακό συμψηφισμό στο επίκεντρο της εθνικής και της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής, είναι επιτακτική ανάγκη να διευθετηθούν άμεσα, με ορθολογικό, σαφή και οριστικό τρόπο, ανεπίτρεπτες και διογκούμενες στρεβλώσεις οι οποίες –σε αντίθετη περίπτωση– θα είναι ακόμη δυσκολότερο να αρθούν στο μέλλον.


Χαμένοι οι προμηθευτές

Σύμφωνα με την ΤΕΡΝΑ το σχήμα του ισχύοντος ελληνικού net metering ζημιώνει τους προμηθευτές, δεν βοηθάει στη διαχείριση των αποκλίσεων μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκώμενης ενέργειας στην αγορά και έτσι δεν προάγει το ρόλο του ενεργού καταναλωτή που θέλει να ενισχύσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο αυτοπαραγωγός δεν συμμετέχει στην αγορά, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέσω του προμηθευτή του, αφού ο τελευταίος δεν μπορεί να διαχειριστεί την περίσσεια της παραγόμενης ενέργειας του μικρού Φ/Β Στέγης και απολαμβάνει πρόσθετα πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο ως “μπαταρία” για διαδοχικές περιόδους τριετίας.

Την υπηρεσία αποθήκευσης της ενέργειας θα μπορούσε να την παρέχει και ένας φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης προς τον καταναλωτή, ταυτόχρονα με τη διαχείριση των αποκλίσεων της παραγόμενης ενέργειας από τον σταθμό ΑΠΕ, προάγοντας το ρόλο του ενεργού πελάτη στις νέες αγορές.

Συνεπώς, ΤΕΡΝΑ θεωρεί ότι η Πολιτεία προκειμένου να προάγει αποτελεσματικά την αυτοκατανάλωση και τον ρόλο του ενεργού πελάτη, θα πρέπει να επιτρέψει την ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως αυτή της παροχής του Virtual Net Metering από ιδιώτες Προμηθευτές σε ιδιώτες Πελάτες στη βάση του οικονομικού συμψηφισμού.


www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης