Τελευταία Νέα
Ναυτιλία

Maritime Εxecutive: Ο πολλαπλά σημαντικός ρόλος των λιμένων στην Ενεργειακή Μετάβαση

Maritime Εxecutive: Ο πολλαπλά σημαντικός ρόλος των λιμένων στην Ενεργειακή Μετάβαση
Τα λιμάνια μπορούν να διαδραματίσουν πρότυπο ρόλο στην ευθυγράμμιση της προσφοράς και της ζήτησης πηγών ενέργειας με χαμηλές / χωρίς εκπομπές άνθρακα με τη συμμετοχή παραγόντων κατά μήκος της αλυσίδας ενεργειακής αξίας

Το λιμάνι είναι ένας μεταφορικός, ψηφιακός και ενεργειακός κόμβος στον οποίο κατά μέσο όρο, το 40% των αγαθών που διέρχονται από εκεί, σχετίζονται με την ενέργεια, ενώ αποτελούν κεντρικούς κόμβους για τη σύζευξη τομέα και την ενοποίηση ενεργειακών συστημάτων, καθώς φιλοξενούν και εξυπηρετούν πολλαπλούς κλάδους, όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, τα φορτηγά, οι σιδηρόδρομοι, ο τουρισμός κρουαζιέρας και η μεταποίηση.

Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές απαιτεί συνεργασία μεταξύ ιδιοκτητών φορτίου, διαμεταφορέων, λιμένων, μεταφορέων, κατασκευαστών οχημάτων και κινητήρων, παραγωγών ενέργειας, υπευθύνων χάραξης πολιτικής κ.λπ. προμήθειες), και λειτουργικές αλυσίδες αξίας που παρέχουν δυνατότητες απαλλαγής από τον άνθρακα των μεταφορών.

Αυτή η συνεισφορά, που βασίζεται σε μια μεγάλη σουηδική μελέτη παρέχει ένα πλαίσιο (Εικόνα 1) για την καθοδήγηση των λιμένων σχετικά με την κατασκευή δυνατοτήτων ενεργειακού κόμβου.
Η βάση αυτού του πλαισίου είναι,
- η ενεργειακή στρατηγική ενός λιμανιού (Επίπεδο 1) που συνυπολογίζει
- τις ενεργειακές ανάγκες του ίδιου του λιμένα (Επίπεδο 2),
- την πράσινη ενέργεια για τους επισκέπτες του λιμανιού (Επίπεδο 3) και,
τον ρόλο του ως μέρος του οικοσυστήματος μεταφορών και ενέργειας (Επίπεδο 4) .
Καταγραφή_6.PNG
Ο ρόλος των λιμανιών στην απανθρακοποίηση

Τα λιμάνια της Αμβέρσας-Μπριζ, του Αμβούργου, του Ρότερνταμ και της Σιγκαπούρης στοχεύουν να αναγνωρίζονται ως κόμβοι ανεφοδιασμού καυσίμων, πολλαπλών ειδών.
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης (MOU) για τον Πράσινο Διάδρομο Σιγκαπούρης – Ρότερνταμ στη Σιγκαπούρη στις 2 Αυγούστου 2022 είναι ενδεικτική της τάσης.

Ως ιδιοκτήτες και επενδυτές, τα λιμάνια μπορούν να βελτιστοποιήσουν τον χωροταξικό σχεδιασμό (π.χ. Αμβούργο και Αμβέρσας-Μπριζ), για να διασφαλιστεί ότι η γη και η υποδομή είναι διαθέσιμα για τη διευκόλυνση ενεργειακών έργων χαμηλών / ή χωρίς εκπομπές άνθρακα, ενώ (συν)επενδύονται σε λύσεις βιώσιμης ενέργειας.

Ως «ρυθμιστικές αρχές», οι λιμενικές αρχές μπορούν να αξιοποιήσουν τα τιμολόγια και τα κίνητρα για να υποστηρίξουν μέτρα χαμηλών/χωρίς εκπομπές άνθρακα και να αναβαθμίσουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας για να υποστηρίξουν την αλυσίδα αξίας των εναλλακτικών καυσίμων.

Οι λιμένες μπορούν να δημιουργήσουν (υποστηριζόμενες ψηφιακά) διαδικασίες που βοηθούν άλλους ενδιαφερόμενους να γίνουν πιο αποδοτικοί (ενεργειακά), ενώ δεν αλλάζουν απαραίτητα σε πηγές ενέργειας χαμηλών/μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Τα λιμάνια ως «μεγιστοποιητές» μπορούν να ξεκινήσουν συνεργασία, συνεργασίες και κοινοπραξίες για την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων, την πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης και τη συνεκτέλεση έργων καυσίμων χαμηλών/χωρίς εκπομπές άνθρακα, την παρακολούθηση / ιχνηλάτιση ροών ενέργειας, μεγάλων δεδομένων και τεχνολογιών blockchain κ.λπ.

Τα λιμάνια μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ροές εσόδων μέσω της αναρρίχησης στο πλαίσιο ωριμότητας των τεσσάρων βημάτων.
Το πλαίσιο δεν πρέπει να θεωρείται ως πλαίσιο μιας κατεύθυνσης, αλλά ως ένα αυτοβελτιούμενο κυκλικό σύστημα, όπου τα λιμάνια αναλαμβάνουν ενέργειες που μετακινούνται εμπρός και πίσω μεταξύ των επιπέδων.

Επίπεδο 1: Η ανάγκη για ενεργειακή στρατηγική

Οι λιμενικές αρχές θα πρέπει να ξεκινήσουν με τη χάραξη μιας ενεργειακής στρατηγικής για τις δικές τους ενεργειακές ανάγκες και για την ικανότητα εφοδιασμού τους σε ενέργεια.
Μια τέτοια ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λιμενικές λειτουργίες, καθοδηγώντας ολόκληρη τη λιμενική κοινότητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Αυτό συνεπάγεται ότι αυτή η στρατηγική δεν αποτελεί μόνο πυξίδα για τις λιμενικές αρχές, αλλά επηρεάζει και τους φορείς στα λιμάνια ή τους λιμένες που επισκέπτονται.
Τα λιμάνια πρέπει να ζωντανεύουν τα επίπεδα 2-4 του πλαισίου, μέσω διαλόγων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συνεργασιών κ.λπ.

Επίπεδο 2: Βιώσιμες λειτουργίες εντός του λιμανιού

Ένας τομέας εστίασης για τα λιμάνια είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η διασφάλιση της βιώσιμης κάλυψης των δικών τους αναγκών για λειτουργίες εντός της περιοχής του λιμένα.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές χαμηλού/χωρίς άνθρακα που τροφοδοτούν, π.Χ. γερανοί, συσκευές στοίβαξης προσεγγίσεων, κινητήρες, ρυμουλκά, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και στόλο οχημάτων του λιμανιού, χρήση LED και έξυπνου φωτισμού στις εγκαταστάσεις του λιμανιού.
Ορισμένα λιμάνια παράγουν ενέργεια από μόνα τους, π.χ. μέσω ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
Οι λιμενικές αρχές πρέπει να δημιουργήσουν πλατφόρμες συνεργασίας, ρυθμιστικά κίνητρα και συνεργασίες για την επίτευξη αποτελεσματικών μειώσεων εκπομπών, π.χ. μέσω πολυμερών οδικών χαρτών, επενδύσεων σε χωρητικότητα δικτύου και κοινών διαδικασιών λιμένων για αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας μεταξύ των τερματικών σταθμών.

Επίπεδο 3: Παροχή αειφόρου ενέργειας στους επισκέπτες λιμένων

Όλο και περισσότερο, τα λιμάνια αναμένεται να προμηθεύουν και να διευκολύνουν τη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας από μεταφορείς που εξυπηρετούν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς.
Τα λιμάνια μπορούν να διευκολύνουν την ανεφοδιασμό καυσίμων χαμηλών/χωρίς εκπομπές άνθρακα (π.χ. e-αμμωνία και e-μεθανόλη) και να προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά στα πλοία ενώ είναι ελλιμενισμένα και να φορτίζουν και σταθμούς εναλλακτικών καυσίμων για βαρέα οχήματα και τρένα.
Οι έγκαιρες αφίξεις και τα προγράμματα διαχείρισης κουλοχέρηδων στο Ρότερνταμ και τη Σιγκαπούρη οδήγησαν σε εξοικονόμηση καυσίμων και εκπομπών ρύπων από 4% έως 7%.

Επίπεδο 4: Ευρύτερος ρόλος της βιομηχανίας στην ενεργειακή μετάβαση

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, ο στόχος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ κατά τουλάχιστον 32,5% για το 2030 και το σχέδιο REPowerEU ανοίγουν ευκαιρίες για τα λιμάνια.
Τα λιμάνια μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων παρέχοντας γη και (συν)επενδύοντας σε νεόδμητα.
Τα λιμάνια μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τύπο του φορτίου που διακινείται με τη σύναψη συνεργασιών και τον στρατηγικό σχεδιασμό τερματικών σταθμών που υποστηρίζουν περιφερειακές μεταβάσεις στο καθαρό μηδέν.
Οι θύρες μπορούν επίσης να αποτελέσουν βάση δοκιμών για νέες τεχνολογίες όπως η σύλληψη και αποθήκευση άνθρακα (CCS).

Εν συνόψει...

Τα λιμάνια μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη της ενεργειακής μετάβασης, ενώ παράγουν νέα κέρδη ή εισοδήματα από μισθώσεις μέσω της πώλησης ενέργειας.
Υπάρχουν αρκετοί συμπληρωματικοί παράγοντες απαλλαγής από τον άνθρακα που συνοδεύονται από μυριάδες ευκαιρίες.

Συμπερασματικά... 

Τα λιμάνια μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση
Τα λιμάνια θα ωφεληθούν από την πρόβλεψη των πιέσεων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη ζήτηση πράσινων καυσίμων/ενέργειας
Η μετατροπή σε κόμβο ενεργειακού μοντέλου απαιτεί τη συμμετοχή νέων ενδιαφερομένων
Η συνεργασία μεταξύ αλυσίδων αξίας είναι κρίσιμη
Το λιμάνι μπορεί να διαδραματίσει πρότυπο ρόλο στην ευθυγράμμιση της προσφοράς και της ζήτησης πηγών ενέργειας με χαμηλές/χωρίς εκπομπές άνθρακα με τη συμμετοχή παραγόντων κατά μήκος της αλυσίδας ενεργειακής αξίας.
Με αυτό έρχεται η ανάγκη για διαφορετικές συμπεριφορές που υποστηρίζουν τη συνεργασία, αλλά και ευρύτερες γνώσεις και νέες δεξιότητες και, το πιο σημαντικό, μια νοοτροπία που υπερβαίνει το δικό τους χλοοτάπητα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>