Ενέργεια

Μπακούρας (ΕΔΑ Αττικής): Επενδύσεις 41,49 εκατ. ευρώ το 2023 - Ο στρατηγικός σχεδιασμός

Μπακούρας (ΕΔΑ Αττικής): Επενδύσεις 41,49 εκατ. ευρώ το 2023 - Ο στρατηγικός σχεδιασμός
Το πλάνο ανάπτυξης 2023 – 2029 της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνει την τροφοδότηση 58 δήμων με φυσικό αέριο

Τους πυλώνες ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του μετόχου της εταιρίας παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Μπακούρας.

Ειδικότερα αναφέρθηκε:

 • Στη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αττικής αλλά και στα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 παρά τις απειλές από την ενεργειακή κρίση, αλλά και τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.
 • Στο σημαντικό επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και τη δημιουργία αξίας.
 • Στην συμμόρφωση με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας του Δικτύου Διανομής
 • Στην βελτιστοποίηση το επιπέδου των υπηρεσιών προς καταναλωτές και χρήστες διανομής ή άλλους διαχειριστές.
 • Στην τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών με LNG
 • Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Βιομεθανίου και ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών. Υποδομές, οι οποίες θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τη σταδιακή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο σήμερα και μελλοντικά το υδρογόνο σύμφωνα με τους στόχους του ΕΣΕΚ
 • Στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
 • Στην ψηφιοποίηση των Δικτύων Διανομής για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Μετάβασης.
 • Στην διαφύλαξη των Περιοχών Άδειας.
 • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου της Εταιρείας.
 • Στην συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις Άδειες και το ρυθμιστικό πλαίσιο

5444.pngΕπενδύσεις 2023

Οι επενδύσεις της ΕΔΑ Αττικής  για το 2023 είναι ύψους 41,49 εκ € και προβλέπουν:

    Επεκτάσεις & Αναβάθμιση Δικτύου

 • Ανάπτυξη Δικτύου 122,44 km ΧΠ & 1,5 km ΜΠ
 • Κατασκευή παροχετευτικών αγωγών για την εγκατάσταση 14.514 μετρητών
 • Αντικατάσταση 10km δικτύου από χυτοσιδηρό

    Ψηφιοποίηση

 • Έναρξη προγράμματος ψηφιοποίησης δικτύου
 • Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους νέους καταναλωτές
 • Ενίσχυση ασφαλούς διανομής

Στη συνέχεια ο κ Μπακούρας αναφέρθηκε στην βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές που θα επιτευχθεί μέσω της:

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες - ΕΔΑ Αττικής (edaattikis.gr) και

 • Την ενημέρωση του τελικού καταναλωτή για την εξέλιξη των εργασιών σύνδεσης (υπό ολοκλήρωση)
 • Τον συνεπή προγραμματισμό εκτέλεσης έργων επέκτασης δικτύου, με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Ο σχεδιασμός των έργων πραγματοποιείται με τεχνικοοικονομικά κριτήρια που θα επιφέρουν αύξηση των συνδέσεων των νέων καταναλωτών και των διανεμόμενων όγκων, καθιστώντας τα δίκτυα αποδοτικά.

Ακόμη αναφέρθηκε στον συντονισμό των έργων με τις Δημοτικές Αρχές μέσω της ανάπτυξης διαύλου επικοινωνίας με τις Δημοτικές Αρχές της Αττικής και  της δυναμικής απεικόνισης των ενεργών και προγραμματισμένων προς κατασκευή δικτύων.

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλεγχος δικτύων διανομής με την τεχνολογία PICARRO η οποία είναι η πλέον εξελιγμένη, σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά τον προληπτικό έλεγχο ανίχνευσης ενδεχόμενων διαρροών επί του ενεργού δικτύου φυσικού.

Με το σύστημα Picarro επιτυγχάνεται:

 • ταχύτητα εκτέλεσης των ελέγχων,
 • ακρίβεια των αποτελεσμάτων,
 • εύρος των περιοχών που εποπτεύονται.
 • μείωση εκπομπών μεθανίου (CH4)

 

Πλάνο Ανάπτυξης 2023-2029

Το πλάνο ανάπτυξης 2023 – 2029 της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνει την τροφοδότηση 58 δήμων με φυσικό αέριο, ενώ το επενδυτικό πλάνο προβλέπει την:

Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου

ü Ανάπτυξη δικτύου με σκοπό την αύξηση της κάλυψης της περιοχής άδειας (633km ΧΠ & 16km ΜΠ)

ü Κατασκευή 4 σημείων έγχυσης βιομεθανίου στην Αττική

ü Κατασκευή 1 σημείου έγχυσης υδρογόνου στην Αττική

Νέοι Δήμοι με Φυσικό Αέριο

 • Φυσικό Αέριο σε απομακρυσμένους Δήμους της Ηπειρωτικής Αττικής με

7 σταθμούς LNG μικρής κλίμακας έως το 2029

Ψηφιοποίηση

ü Αντικατάσταση του συνόλου των συμβατικών μετρητών με έξυπνους από το 2025

ü Πρόγραμμα ψηφιοποίησης δικτύου

ü Χρήση της τεχνολογίας PICARRO  για την ασφάλεια των υποδομών

Συντήρηση και Αντικατάσταση

 • Ολοκλήρωση της αντικατάστασης του παλαιού δικτύου από χυτοσίδηρο στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας
 • μέχρι το 2026 (55km)

Η ΕΔΑ Αττικής κατέληξε ο κ, Μπακούρας επιδιώκει να έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα μέσω της:

 • Προστασίας του περιβάλλοντος και της συμβολής στη μείωση των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα
 • Χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης – διαφανείς σχέσεις συνεργασίας
 • Εδραίωσης Υγειούς Περιβάλλοντος εργασίας
 • Στήριξης της οικονομίας με την δημιουργία νέων έμμεσων θέσεων εργασίας

Όλοι αυτοί οι στόχοι αποσκοπούν στην αξιόπιστη, ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών, στην αναβάθμιση  του ρόλου των δικτύων στο ενεργειακό γίγνεσθαι, συμβάλλοντας στην εδραίωση ενός ασφαλούς, προσιτού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης