Πράσινο φως για νέο αιολικό έργο στη Φωκίδα

Πράσινο φως για νέο αιολικό έργο στη Φωκίδα

Πρόκειται για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24,15 MW

 

Προς υλοποίηση βαίνει ακόμα ένα έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα και συγκεκριμένα πρόκειται για αιολικό στη Φωκίδα.

Το έργο αφορά σε εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24,15 MW στη θέση “Μαραθάκια” του Δήμου Δωρίδας στη Φωκίδα.

Το project έλαβε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ολοκλήρωσε ακόμα ένα στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Φορέας υλοποίησης για το αιολικό στη Φωκίδα είναι η εταιρεία ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24,15 MW στη θέση “Μαραθάκια” στον Δήμο Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Ο υπόψη αιολικός σταθμός θα περιλαμβάνει :

   Επτά (7) ανεμογεννήτριες, ονομαστικής ισχύος 3,45 MW η καθεμία

   Υπόγειο εσωτερικό δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.) για την ηλεκτρική διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και με τον οικίσκο ελέγχου, συνολικού μήκους περίπου 4,88 χλμ.

   Υπόγειο εξωτερικό δίκτυο Μ.Τ. 20kV για την διασύνδεση του Α/Π με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), συνολικού μήκους περίπου 20,60km

   Κατασκευή του οικίσκου ελέγχου του Α/Π, εμβαδού 120 τ.μ.

   Διαμόρφωση δύο (2) χώρων ελιγμών, εμβαδού περίπου 950 τ.μ. ο καθένας

Οδοποιία

Για το αιολικό έργο στη Φωκίδα θα απαιτηθεί η βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας, συνολικού μήκους 261 μ. καθώς και η διάνοιξη νέας οδοποιίας, συνολικού μήκους 5.458 μ.

Πηγή: ypodomes.com

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης