Αφιέρωμα ΑΠΕ + Αποθήκευση ενέργειας

Υδρογόνο: Το μεγάλο στοίχημα

H Motor Oil επενδύει συστηματικά στην αξιοποίηση του υδρογόνου για την ενεργειακή μετάβαση

H Motor Oil επενδύει συστηματικά στην αξιοποίηση του υδρογόνου για την ενεργειακή μετάβαση
Το ανανεώσιμο υδρογόνο φαίνεται πως θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες για επίτευξη ευρωπαϊκής κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, αλλά και στην πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

Η ανάγκη για προώθηση και υλοποίηση τολμηρών εταιρικών πολιτικών ενεργειακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης έχει καταστεί επιτακτική στη σκιά των εντεινόμενων φαινομένων της κλιματικής κρίσης και των ευρύτερων προκλήσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ενεργειακής ασφάλειας.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ηγέτιδες εταιρείες είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της εποχής μας, αναπροσαρμόζοντας και συχνά αναμορφώνοντας πλήρως, σε βάθος χρόνου, την στρατηγική τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ελληνική αγορά αποτελεί η Motor Oil, ένας ιστορικός Όμιλος διεθνούς εμβέλειας, ο οποίος έχει δρομολογήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια ενεργειακής μετάβασης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030, ύψους 4 δισ. ευρώ.

Στο φιλόδοξο αυτό σχέδιο έχει ενταχθεί και η αξιοποίηση του υδρογόνου, με την εταιρεία να υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση, όσον αφορά στην ανάπτυξη αλυσίδας αξίας στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει και την υποστήριξη ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

O ευρύτερος σχεδιασμός της Motor Oil με άξονα το υδρογόνο

Ο επενδυτικός σχεδιασμός της Motor Oil, σε ότι αφορά το υδρογόνο έχει ως επίκεντρο το Διυλιστήριο των Αγ.Θεοδώρων στην Κόρινθο και αποτελεί μια συγκροτημένη και συνεκτική στρατηγική του Ομίλου υπό τον τίτλο «Blue Med». Στόχος του «Blue Med» είναι η δημιουργία μίας ευέλικτης, κλιμακούμενης και οικονομικά αποδοτικής υποδομής παραγωγής, μεταφοράς και διάθεσης ανανεώσιμου και χαμηλού άνθρακα υδρογόνου.

Η ανάπτυξη του «Blue Med» περιλαμβάνει μια σειρά εμβληματικών έργων, όπως το EPHYRA, το TRIERES και REA/RΕΑΗ2, τα οποία ήδη υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία είναι συντονιστής ενός καινοτόμου και συνάμα πρωτοποριακού έργου για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου. Το έργο αυτό, με το όνομα «EPHYRA», συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και το Clean Hydrogen Partnership, με τη συμμετοχή συνολικά 10 εταίρων από 7 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο).

22_4.jpg


Με το «EPHYRA», η Motor Oil στοχεύει στη δημιουργία ενός εξελιγμένου συστήματος ηλεκτρόλυσης 30 MW για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, καθώς και στην αξιοποίηση της βιομηχανικής συμβίωσης στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου των Αγ. Θεοδώρων, με γνώμονα τη βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας του νέου καυσίμου σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, η μονάδα ηλεκτρόλυσης εντάσσεται στο έργο «TRIERES», που έχει ως σκοπό τη δημιουργία κοιλάδας υδρογόνου της Motor Oil σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού και γεωγραφική αναφορά το Διυλιστήριο των Αγ. Θεοδώρων. Η κοιλάδα υδρογόνου θα φέρει σε συνεργασία συνολικά 26 εταίρους από 5 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστρία, Ολλανδία, Αίγυπτος).


66_3.jpg

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει τη διανομή συμπιεσμένου υδρογόνου αφενός μέσω «εικονικού αγωγού», δηλαδή συστήματος διακίνησης με βυτιοφόρα οχήματα, συστοιχίας φιαλών συμπιεσμένου αερίου, και αφετέρου μέσω δικτύου «φυσικών» αγωγών σε παρακείμενες βιομηχανικές μονάδες. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του έργου θα εξετασθεί η δυνατότητα μέρος του υδρογόνου να εγχέεται στο εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ μια σημαντική ποσότητα προορίζεται για μετατροπή σε ανανεώσιμα και συνθετικά καύσιμα, εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Επίσης, η AVINOIL αναπτύσσει τα δύο πρώτα δημόσια προσβάσιμα πρατήρια υδρογόνου στη χώρα, στους Αγίους Θεοδώρους και στην Άκρατα που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility – Transport, αναδεικνύοντας πώς η οικονομία υδρογόνου της ΕΕ λειτουργεί πρακτικά σε τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους πολίτες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη επιλεγεί προς χρηματοδότηση, και βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης επιχορήγησης, από το Innovation Fund το έργο «IRIS» που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία συστήματος δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture Utilisation and Storage) στο Διυλιστήριο της Κορίνθου μέσω του οποίου θα παράγεται υδρογόνο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ενώ περιλαμβάνεται και η δημιουργία μονάδας παραγωγής e-μεθανόλης.


Σύμπραξη με τη ΔΕΗ για τη δημιουργία της Hellenic Hydrogen

Ταυτόχρονα, μέσω της σύμπραξης της Motor Oil και της ΔΕΗ έχει συσταθεί από τις αρχές του χρόνου η εταιρεία Hellenic Hydrogen, η οποία έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα. Πρόθεση του νέου εταιρικού σχήματος είναι να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δυναμικότητα των μετόχων της στην αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγωγής και διάθεσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Άλλωστε, το ανανεώσιμο υδρογόνο αναμένεται να αποτελέσει μια αξιόπιστη ενεργειακή λύση για τη χώρα, έχοντας την προοπτική να συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην προσέλκυση επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου. Το ευρύτερο αναπτυξιακό όραμα της Hellenic Hydrogen είναι να καταστήσει την Ελλάδα στρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θέτοντας στο επίκεντρο της δράσης της την προώθηση της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Μάλιστα, το ανανεώσιμο υδρογόνο φαίνεται πως θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες για επίτευξη ευρωπαϊκής κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, αλλά και στην πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας.

Ο Όμιλος Motor Oil οδηγεί το μέλλον της ενέργειας και αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε διεθνή κλίμακα, πρωτοστατώντας και στον τομέα του υδρογόνου, ενώ αξιοποιεί αποτελεσματικά και τις δυνατότητες που παρέχουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πεδίο της έρευνας, της καινοτομίας και των υποδομών. Με το επενδυτικό πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει ενισχύονται ακόμη περισσότερο οι συνέργειες και οι συμπράξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς υδρογόνου, μέσα από την πραγματοποίηση ενός πρωτοποριακού εγχειρήματος, με αιχμή του δόρατος τη βιομηχανική συμβιωτική παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου.

Βασική επιδίωξη της Motor Oil λοιπόν είναι το συνολικότερο άνοιγμα της αγοράς και της οικονομίας του υδρογόνου, γεγονός που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, το περιβάλλον και την ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια της χώρα μας. Την ίδια στιγμή, οι εταιρικές πολιτικές που προωθεί άπτονται και της ευρωπαϊκής οικονομίας υδρογόνου, φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά προς την υλοποίηση τους, την πράσινη συμφωνία, το στόχο της απανθρακοποιίησης, αλλά και την ίδια την ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο.

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης