Αφιέρωμα ΑΠΕ + Αποθήκευση ενέργειας

Νίκος Παπαπέτρου

Executive Director M Renewables της MYTILINEOS

Πώς η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να καταστεί προσιτή

Πώς η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να καταστεί προσιτή
Τα έργα αποθήκευσης αποτελούν στρατηγικό πυλώνα της δραστηριότητας του Κλάδου M Energy της MYTILINEOS στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η αγορά αποθήκευσης στην Ελλάδα είναι στα πρώτα βήματά της και φαίνεται ότι λόγω της μεγάλης διείσδυσης έργων ΑΠΕ θα παίξει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα του δικτύου και κατ’ επέκταση στην ενεργειακή μετάβαση, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την πολιτική της Ε.Ε.για στροφή στην οικονομία χαμηλών/μηδενικών ρύπων. Η ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα είναι πλέον προσιτή. Όταν όμως δεν τη χρειαζόμαστε, δεν έχουμε βρει το τρόπο να μην τη σπαταλάμε.

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά. Το κόστος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας βαίνει μειούμενο, καθιστώντας τα πιο προσιτά και εφικτά για ορισμένες εφαρμογές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για αποθήκευση σε μεγάλη κλίμακα. Σε πολιτικό επίπεδο, η αποθήκευση χαίρει εμπιστοσύνης από πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως που παρέχουν κίνητρα και ενθάρρυνση για τη μείωση των εκπομπών και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες ενεργειακές λύσεις.

Τα έργα αποθήκευσης αποτελούν στρατηγικό πυλώνα της δραστηριότητας του Κλάδου M Energy της MYTILINEOS στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των έργων και την αντιμετώπιση των ρίσκων που προκύπτουν από τα αναμενόμενη συμφόρηση του δικτύου.

Η M Energy έχει ήδη σημαντική 10ετή εμπειρία, τόσο σε stand alone storage, όσο και σε hybrid storage and solar systems, και έργα κατασκευασμένα ή υπό κατασκευή να φτάνουν πλέον τα 650MW/750MWh σε πέντε χώρες, καθώς και portfolio με αδειοδοτημένα ή σε αδειοδοτική διαδικασία πάνω από 2,9GW/3,7GWh σε οκτώ χώρες παγκοσμίως.

Tα δεδομένα για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (Ο.Π.Σ.)

Στην Ελλάδα σήμερα, ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί μόνο ένας διαγωνισμός για έργα 400MW, από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (Ρ.Α.A.Ε.Υ.), στα οποία δεν έχουν ακόμη δοθεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης (Ο.Π.Σ.). Ενώ λοιπόν υπάρχουν πολλά έργα με Βεβαιώσεις Άδειας Παραγωγού, καμία μονάδα δεν έχει λάβει Ο.Π.Σ. από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος, με αποτέλεσμα οι στόχοι του ΕΣΕΚ για το 2030 για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, να φαίνεται ότι απομακρύνονται. Επιπλέον, στο νέο ΕΣΕΚ (το οποίο είναι σε διαδικασία έγκρισης από την Ε.Ε.) ενδεχομένως να υπάρχουν αλλαγές και όσον αφορά στη διείσδυση της αποθήκευσης ενέργειας, αφού προτείνεται η εγκατάσταση 5,3 GW ενώ η αρχική πρόβλεψη για το 2030 έφτανε στα 8,1 GW. Την ίδια στιγμή, οι στόχοι της Ε.Ε. κυμαίνονται περίπου στα 200 GW για το ίδιο χρονικό ορόσημο.

Παράλληλα, έχει συζητηθεί πολύ η πρόσθεση μπαταριών μη συνδεδεμένων στο δίκτυο (behind the meter) στις μελλοντικές μονάδες ΑΠΕ που θα πάρουν O.Π.Σ., αλλά αυτό εκτός από τις πολλές δικαιολογημένες αντιδράσεις αναφορικά με τις αλλαγές σε χρόνο και κόστος που θα επιφέρουν, δεν θα προσφέρουν υπηρεσίες στο δίκτυο με τις ήδη συνδεδεμένες ΑΠΕ. Η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των stand alone μονάδων αποθήκευσης, ανεξάρτητα τα έργα ΑΠΕ, είναι η λύση ώστε οι μονάδες αποθήκευσης να συνεισφέρουν με τις υπηρεσίες σταθερότητας στο δίκτυο και να ανοίξουν χώρο για επιπλέον ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογίες αποθήκευσης δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μια λύση που θα επιτρέψει την ως δια μαγείας αντιμετώπιση των αδυναμιών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (πχ κορεσμένο δίκτυο) ή το άμεσο «πρασίνισμα» του ενεργειακού μείγματος. Δεν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε, ότι η βιωσιμότητα μιας επένδυσης σε τεχνολογίες αποθήκευσης βασίζεται κυρίως στη βελτιστοποίηση της χρήσης της ίδιας της μπαταρίας και τη συμμετοχή της σε όσο το δυνατόν περισσότερες ανταγωνιστικές αγορές της χονδρεμπορικής αγοράς ή άλλους μηχανισμούς εκτός αγοράς (πχ μηχανισμοί αμοιβής διαθεσιμότητας ισχύος).

Σε πιο προηγμένες αγορές όπως αυτή της Αγγλίας και της Ιταλίας, υπάρχουν τέτοιες αγορές στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν κι επιπλέον υπηρεσίες, τις οποίες μπορεί να προσφέρει η κάθε μονάδα αποθήκευσης. Τέτοια παραδείγματα αφορούν σε επιπλέον υπηρεσίες στην Αγορά Εξισορρόπησης όπως η Βελτιωμένη Απόκριση Συχνότητας, ο Δυναμικός Περιορισμός, η Προαιρετική διαχείριση ευελιξίας προς τα κάτω και οι Υπηρεσίες Δυναμικής Απόκρισης καθώς και στην Αγορά Χωρητικότητας.''

*O Nίκος Παπαπέτρου είναι Executive Director M Renewables της MYTILINEOS

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης