Τελευταία Νέα
Αφιέρωμα ΑΠΕ

Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου: Με άδειες 800 MW η MORE επενδύει στρατηγικά στην αποθήκευση

Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου: Με άδειες 800 MW η MORE επενδύει στρατηγικά στην αποθήκευση
Η ενεργειακή κρίση βραχυπρόθεσμα οδηγεί σε υπαναχώρηση όσον αφορά τους στόχους της απανθρακοποίησης, σε μεσοπρόθεσμη βάση θα επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο πράσινη ενέργεια
Παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση βραχυπρόθεσμα οδηγεί σε υπαναχώρηση όσον αφορά τους στόχους της απανθρακοποίησης, σε μεσοπρόθεσμη βάση θα επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο πράσινη ενέργεια. Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει ο γενικός διευθυντής της ΜORE, θυγατρικής του ομίλου Motor Oil για τις ΑΠΕ, Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου υπογραμμίζοντας ότι η πρόδηλη ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από του υδρογονάνθρακες θα οδηγήσει στην επιτάχυνσης της εγκατάστασης ανανεώσιμων και γενικά πιο ήπιων μορφών ενέργειας.

Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κινείται και η MORE η οποία με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ελλάκτωρα και την αποπεράτωση των υπό κατασκευή έργων θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 850MW προσεγγίζοντας τον επόμενο στόχο της που είναι το 1 GW.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εταιρία στα έργα αποθήκευσης ενέργειας την οποία θεωρεί κομβικό παράγοντα για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα και σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου προχωρεί στην κατοχύρωση τεχνογνωσίας και είναι σε συζητήσεις για τη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων με προμηθευτές και συνεργάτες.

Ερώτηση: Έχετε ανακοινώσει ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρείας είναι να φθάσει το 1GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ. Πόσο κοντά βρίσκεστε σε αυτό το στόχο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της Ελλάκτωρ; Σε ποιο επίπεδο ανεβαίνει ο πήχης μετά από αυτό;

Απάντηση: Ο Όμιλος Motor Oil, με όραμα και πορευμένος με τις αξίες που τον καταστούν επιτυχή εδώ και 50 χρόνια, έχει εισέλθει δυναμικά στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ΑΠΕ, με βραχίονα τη MORE. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ελλάκτωρα και την αποπεράτωση των υπό κατασκευή έργων θα βρισκόμαστε με εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 850MW προσεγγίζοντας τον επόμενο στόχο μας για 1 GW.
Σε αυτό το πλαίσιο θέτουμε τον πήχη ψηλά και στόχος μας είναι, με σταθερά βήματα, να ενισχύσουμε περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό ρόλο της MORE στην παραγωγή περισσότερης καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να επιτύχουμε σε έναν άκρως ανταγωνιστικό χώρο, αναπτύσσοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα στάδια περισσότερο από 2,2GW. Θα ήθελα να σημειώσω ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση τόσο στην κερδοφορία των έργων, όσο και στην αρτιότητα της κατασκευής και της λειτουργίας τους, υιοθετώντας παγκόσμια πρότυπα και προδιαγραφές.

90000_1.jpg


Ερώτηση: Ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξης της MORE στον τομέα της αποθήκευσης, η οποία θεωρείται κρίσιμο μέγεθος για την πράσινη μετάβαση; Πως βλέπετε την εξέλιξη της αγοράς στον κλάδο αυτό;

Απάντηση: Ο ρόλος των εν λόγω έργων είναι κρίσιμος για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο τελικό ενεργειακό μίγμα, αλλά και ως συμπληρωματικές επενδύσεις σε βιομηχανικούς καταναλωτές καθότι εξομαλύνουν αντίστοιχα την παραγωγή και την κατανάλωσή τους της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα δημιουργεί ολοένα και περισσότερη ανάγκη για έργα αποθήκευσης, τα οποία, προϊόντος του χρόνου, θα καθίστανται πιο οικονομικά και η τεχνολογία τους ωριμότερη, δημιουργώντας έτσι μία αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη.

Οι μπαταρίες θα μπορούν στο μέλλον να προσφέρουν διαφορετικές μορφές υπηρεσιών προς το δίκτυο, ανάλογα με το business model στο οποίο στοχεύουν. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ενέργειας.  Από την πλευρά μας επενδύουμε ήδη στην ανάπτυξη σχετικών έργων. Μαζί με το υπό εξαγορά χαρτοφυλάκιο του Ελλάκτωρα κατέχουμε άδειες για σχεδόν 800 MW μπαταριών. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε στην κατοχύρωση τεχνογνωσίας και είμαστε ήδη σε συζητήσεις για τη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων με προμηθευτές και συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση, η MΟRE δίνει έμφαση στην αγορά αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και φιλοδοξεί να εντάξει τη δραστηριότητα αυτή στη συνολική διαχείριση ενέργειας του χαρτοφυλακίου της.

Ερώτηση: Το νέο θεσμικό πλαίσιο βοηθάει στην επιτάχυνση της εγκατάστασης έργων αποθήκευσης και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί;

Απάντηση: Τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με την ενίσχυση των διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, είναι απολύτως απαραίτητα για την αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και κατ’ επέκταση για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Οι βασικές κατευθύνσεις έχουν τεθεί στις πρόσφατες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ελπίζω οι απαραίτητες εφαρμοστικές διατάξεις να θεσπιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να ωριμάσουν αδειοδοτικά και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

Από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προκύπτει σαφώς η ανάγκη για υλοποίηση έργων αποθήκευσης, ωστόσο, η διεθνής οικονομική συγκυρία θέτει πρόσκαιρους περιορισμούς στην υλοποίησή τους. Το επικείμενο πρόγραμμα στήριξης τέτοιων έργων από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψής & Ανθεκτικότητας θα δώσει την απαραίτητη αρχική ώθηση στην εγκατάστασή τους, ενώ η προβλεπόμενη μεγάλη αύξηση στη διείσδυση των ΑΠΕ στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας τα προσεχή χρόνια θα τροφοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

8_43.JPG


Ερώτηση: Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί σας για τα υπεράκτια αιολικά; Ο νέος νόμος προβλέπει μια μάλλον «βαριά» διαδικασία. Πως το σχολιάζετε;

Απάντηση: Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας, εξετάζουμε τις όποιες ευκαιρίες μπορεί να παρουσιαστούν στην υπό διαμόρφωση αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Τα έργα αυτά είναι εντάσεως κεφαλαίου, αξιοποιούν εξειδικευμένη τεχνολογία σε διάφορες φάσεις ωριμότητας και απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, προβλέπω ότι τα συγκεκριμένα θα προχωρήσουν μέσω συνεργασιών και κοινοπραξιών, τόσο με ξένες εταιρίες του χώρου όσο και μεταξύ ελληνικών εταιριών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η MORE έχει εξαγγείλει τη συνεργασία της με τη MASDAR, τον παγκόσμιο βραχίονα των ΗΑΕ στην πράσινη ενέργεια και στις σχετικές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, παραμένουμε ανοιχτοί σε διερεύνηση συνολικότερων συμπράξεων σε αυτό τον τομέα. H ταχύτητα υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων είναι κομβικής σημασίας στοιχείο για τις σχετικές επενδύσεις.
Σκοπός και ελπίδα μου είναι η χώρα μας να αποτελέσει την προμετωπίδα της ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Νοτιο-ανατολική Μεσόγειο τα προσεχή έτη.

Ερώτηση: Πόσο θα επηρεάσει η ενεργειακή κρίση την πράσινη μετάβαση του ενεργειακού συστήματος; Θα λειτουργήσει ως επιταχυντής ή θα δώσει την αφορμή καθυστερήσεων;

Απάντηση: Βραχυπρόθεσμα υπάρχει μια υπαναχώρηση όσον αφορά τους στόχους της απανθρακοποίησης, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να επαναφέρουν ανθρακικές και λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία.  Την ίδια στιγμή όμως γίνεται ακόμα πιο πρόδηλη η ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από του υδρογονάνθρακες και της επιτάχυνσης της εγκατάστασης ανανεώσιμων και γενικά πιο ήπιων μορφών ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι υψηλές τιμές της ενέργειας δικαιολογούν την ανάπτυξη και τη διάδοση χρήσης νέων, πιο προσιτών τεχνολογιών, που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτική λόγω υψηλότερου κόστους.

Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η συνεχής πρόοδος της τεχνολογίας, η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου, η εμπέδωση και καθιέρωση της κουλτούρας της βιωσιμότητας καθώς και οι αναβαθμίσεις στα δίκτυα θα ευνοήσουν τις επενδυτικές προοπτικές στο πεδίο των ΑΠΕ. Εξάλλου, σήμερα οι ΑΠΕ είναι το σημαντικότερο μέσο συγκράτησης και μείωσης του κόστους ενέργειας. Συνολικά, πιστεύω ότι η κρίση που βιώνουμε θα επιταχύνει τη μετάβαση σε πιο πράσινη ενέργεια.

*Ο Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου είναι ο γενικός διευθυντής της ΜORE, βραχίονα του ομίλου Motor Oil για τις ΑΠΕ

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης