Στα 30 εκατ. θα φθάσουν οι επιδοτήσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες το 2023 - Προώθηση στις Βρυξέλλες από τον ΥΠΕΝ

Στα 30 εκατ. θα φθάσουν οι επιδοτήσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες το 2023 - Προώθηση στις Βρυξέλλες από τον ΥΠΕΝ

Τι αναφέρει ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

 

Σε περίπου 30 εκατ ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει το σύνολο των επιδοτήσεων που θα λάβουν στους λογαριασμούς ρεύματος του 2023 ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και μικρότεροι εταιρικοί καταναλωτές.

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και για την εφαρμογή της προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης.
Η επιδότηση αφορά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2023 έως και το τέλος του έτους και εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης (ΤCTF- Temporary Crisis Transition Framework).

Παρά το γεγονός ότι στην έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο ως συνολικό κόστος του μέτρου προσδιορίζονται τα 100 εκατ. ευρώ κύκλοι της αγοράς εκτιμούν πως δεν θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ καθώς το πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι εξαιρετικά αυστηρό με τους δυνητικά ωφελούμενους να πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνουν το 2023 είναι υψηλότερο από το 2021 αλλά και να έχουν μείωση EBIDTA κατά 40%.


Ποιοί θα ωφεληθούν

Με βάση αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι πέραν των μικρότερων επιχειρήσεων μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες ενδέχεται να μην ωφεληθούν από τη ρύθμιση κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού κανόνα για τη μείωση των EBIDTA.
Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, είχε εξαγγελθεί την περασμένη άνοιξη από τον πρώην υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα και είχε μείνει σε εκκρεμότητα, καθώς η χορήγησή της απαιτούσε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα όταν εξαγγέλθηκε το μέτρο, είχε αναφερθεί ότι η επιδότηση μπορεί να φθάνει ως 50 ευρώ/MWh.

Το αίτημα στις Βρυξέλλες προωθήθηκε από τον νέο υπουργό Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη ο οποίος προχωρεί και στη νομοθέτηση του. Παράγοντες της αγοράς μιλούν για δικαίωση των προσπαθειών της ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) και του προέδρου της Αντώνη Κοντολέοντα ο οποίος το είχε θέσει στην κορυφή της ατζέντας μείωσης του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η νέα ρύθμιση (άρθρο 58) η επιδότηση αφορά “στην τιμολογητέα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταναλωτών που χαρακτηρίζονται ως ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της περ. β της παρ. 73 της ενότητας 2.4 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Προσωρινό Πλαίσιο δύναται, κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρέχεται, για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στη σχετική εγκριτική απόφαση, επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συμμόρφωση με τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω Ανακοίνωσης (σσ του TCTF)”.


Τι προβλέπει η ρύθμιση

H ρύθμιση προβλέπει επίσης ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,
β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh),
γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης,
δ) η περίοδος κατανάλωσης,
ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση,
ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς,
η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και
θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.


Και για καταναλωτές με αγροτική χρήση

Εξάλλου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να χορηγείται η επιδότηση για το ρεύμα σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά MWh, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης