Ενέργεια

Πληρώνουμε 135 εκατ. λυπητερή για την αποθήκευση στην Ιταλία - Στο δανεισμό καταφεύγει ο ΔΕΣΦΑ

Πληρώνουμε 135 εκατ. λυπητερή για την αποθήκευση στην Ιταλία - Στο δανεισμό καταφεύγει ο ΔΕΣΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενώ θα διαθέσει και 65 εκατ. ευρώ από άλλους λογαριασμούς

 

Σε 135 εκατ. ευρώ ανέρχεται τελικώς το επιπλέον κόστος που θα πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου για το «λάθος» να αποδεχθεί η Ελλάδα την υποχρεωτική τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας φυσικού αερίου σε αποθηκευτικούς χώρους της Ιταλίας.

Το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε άρθρο του υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη μετονομασία της ΡΑΕ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για την κάλυψη του επιπλέον κόστους, καθώς δεν επαρκούν τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού, ο ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενώ θα διαθέσει και 65 εκατ. ευρώ από άλλους λογαριασμούς.
Το συνολικό ποσό θα επιστραφεί στον ΔΕΣΦΑ εντόκως και σταδιακά έως το 2027 μέσω του τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού το οποίο όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί πάνω από τα 2,5 ευρώ/MWh που είναι σήμερα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό των 135 εκατ. ευρώ αφορά τόσο την κάλυψη του κόστους αποθήκευσης του φυσικού αερίου στην Ιταλία, όσο και τη διαφορά της τιμής του καυσίμου μεταξύ της αγοράς και της πώλησης του. Μια διαφορά που είναι ιδιαιτέρως υψηλή λόγω της σημαντικής πτώσης της τιμής του αερίου TTF από το φθινόπωρο έως σήμερα. Το μέτρο άρχισε να εφαρμόζεται τον Νοέμβριο του 2022 και επί του παρόντος είναι γνωστό ότι θα διαρκέσει έως το τέλος Μαρτίου.

Ωστόσο προκαλεί έντονες ανησυχίες το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται την επέκταση όλων των έκτακτων μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού για ένα δωδεκάμηνο ακόμη, δηλαδή έως το τέλος Μαρτίου του 2024.
Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο μέτρο της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε αποθηκευτικούς χώρους της Ιταλίας εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022 και σύμφωνα με την απόφαση τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην επικράτειά τους, αποθηκεύουν το 15% της ετήσιας κατανάλωσής τους σε αέριο, σε αποθήκες γειτονικών χωρών.

Έτσι η ελληνική υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ιταλία, αντιστοιχεί σε 1,14 TWh φυσικού αερίου για την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023, για τις οποίες όλοι οι καταναλωτές πέραν της τιμής του καυσίμου θα κληθούν να καταβάλουν και επιπλέον 135 εκατ. ευρώ.


Μεταφορά κεφαλαίων από τον ΔΕΣΦΑ


Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ σε ότι αφορά τις Δράσεις του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022, αν το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί, η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον ΔΕΣΦΑ τη μεταφορά κεφαλαίων ύψους 135 εκατ. ευρώ προκειμένου να προκύπτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο.


Τα ποσά που θα μεταφέρει ο ΔΕΣΦΑ θα είναι:

Κεφάλαια από έσοδα που εισπράττει λόγω προσαύξησης της οριακής τιμής από τις δημοπρασίες για δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας, που διενεργήθηκαν το 2022 και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.
Επίσης κεφάλαια από έσοδα λόγω προσαύξησης της τιμής εκκίνησης των Δημοπρασιών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για δέσμευση δυναμικότητας, που διενεργήθηκαν το 2022 και αφορούν το 2023. Το συνολικό ποσό που θα μεταφερθεί θα ανέρχεται σε 65.000.000 ευρώ και τα κεφάλαια θα επιστραφούν στον ΔΕΣΦΑ εντόκως.
Επίσης ο ΔΕΣΦΑ θα προχωρήσει σε δανεισμό έως 80.000.000 ευρώ, συνυπολογιζόμενου του χρηματοοικονομικού κόστους που επίσης βαρύνει τον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού.

Για μεταφορά των κεφαλαίων στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού, ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει αποζημίωση που ανέρχεται σε 0,5%, επί των μεταφερθέντων κεφαλαίων, πληρωτέα τον Δεκέμβριο κάθε έτους, αρχής γενομένης από 2023 έως και 2027.
Μέχρι πλήρη και ολοσχερή επιστροφή στον ΔΕΣΦΑ του συνόλου των κεφαλαίων που μεταφέρθηκαν στον Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό Ανακτήσιμης Διαφοράς κατά τον καθορισμό των Τιμολογίων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, δηλαδή μετακυλιόνται στα τέλη του δικτύου μεταφοράς.
Επίσης η φορολογική επιβάρυνση του ΔΕΣΦΑ από εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων βαρύνει εξ ολοκλήρου το Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού.


Ανοιχτή η νέα αύξηση τέλους ασφάλειας εφοδιασμού

Και η ρύθμιση καταλήγει αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης του τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού και αύξησης των τελών χρήσης του δικτύου, αναφέροντας ότι: «Ο ΔΕΣΦΑ εισπράττει από όλους τους χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά μονάδα φυσικού αερίου, που παραλαμβάνουν από το δίκτυο το οποίο ανακτάται από τους πελάτες φυσικού αερίου.
Αν το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, με νέα απόφαση της η ΡΑΕ προχωρεί σε αναπροσαρμογή του τέλους ώστε να προκύπτει επαρκές θετικό υπόλοιπο».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης