Ηλεκτρισμός

Σε ανοδική τροχιά η χονδρική ρεύματος - Στο 39% έφτασε το μερίδιο των ΑΠΕ

Σε ανοδική τροχιά η χονδρική ρεύματος - Στο 39% έφτασε το μερίδιο των ΑΠΕ
Η τρελή πορεία των ρύπων προσγείωσε τη λιγνιτική παραγωγή στο 3%

Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής τιμής του ρεύματος, με την μέση τιμή να αυξάνεται κατά 8,66% την προηγούμενη περασμένη εβδομάδα (10-16 Μαΐου), ως αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης και του κόστους ρύπων σε συνδυασμό με τη μείωση των καθαρών εισαγωγών.

Πάντως η λιγνιτική παραγωγή ρεύματος κάλυψε μόλις το 3% την προηγούμενη εβδομάδα καθώς η τρελή πορεία των ρύπων δεν επιτρέπει την συμμετοχή τους στην αγορά λόγω κόστους.

Όπως είπε χαρακτηριστικά χθες στη Βουλή ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας για κάθε λιγνιτική MWh εκπέμπονται από 1,2 έως 1,4 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, επιβαρύνοντας τόσο το περιβάλλον όσο και το κόστος ενέργειας.

Το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής λόγω των ρύπων καταλήγει να προσεγγίζει τα 100 ευρώ ανά MWh, δηλαδή περίπου 40 ευρώ πάνω σε σχέση με την τιμή της αγοράς.

Η μέση Τιμή́ Εκκαθάρισης, όπως διαμορφώνεται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, έφθασε στα 64,12 ευρώ/MWh, με μέγιστη και ελάχιστη τιμή στα 86,91 ευρώ/MWh και στα 29,99 ευρώ/MWh αντίστοιχα.

Η υψηλότερη μέση τιμή ήταν τα 69,50 ευρώ/MWh, που καταγράφηκαν την περασμένη Παρασκευή́ (14/5).

Η συνολική́ ζήτηση ανήλθε στις 833.308 MWh, κατά 6,22% υψηλότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί με τις εξαγωγικές ροές η ζήτηση έφθασε στα 916 GWh

Πώς διαμορφώθηκε το μίγμα

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή́ 46 GWh, συνεισέφεραν το 39% (από 38% το αμέσως προηγούμενο επταήμερο) στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου, με την παραγωγή τους να καταγράφει υψηλό πέντε εβδομάδων, ξεπερνώντας τις 322 GWh, που αντιστοιχεί σε άνοδο 8% σε επίπεδο εβδομάδας.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 8% (από 6%) της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 64 GWh (+26% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι μονάδες φυσικού́ αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή́ 358 GWh, καλύπτοντας το 43% της ζήτησης (από 39%), ενώ́ η λιγνιτική παραγωγή́, με 21 GWh έπεσε στο 3% της ζήτησης ηλεκτρισμού́ (από 7%). Οι καθαρές εισαγωγές περιορίστηκαν στο 8% από 10%

Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 4.960 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3.636 MW και 6.101 MW αντίστοιχα.

 To 61% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αφορούσε στη Χαμηλή́ Τάση (πάνω από́ 497 GWh), συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, το 22% στη Μέση Τάση (περί́ τις 179 GWh), και το υπόλοιπο 17% στην Υψηλή́ Τάση (περί́ τις 137 GWh), στην ενεργοβόρα βιομηχανία.

Η παραγωγή́ ενέργειας από́ φυσικό́ αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 358.369 MWh και 322.130 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ́ η παραγωγή́ ενέργειας από́ τα υδροηλεκτρικά έφτασε τις 64.077 MWh.

Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 149.709 MWh, με την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα εισαγωγών να σημειώνεται την περασμένη Κυριακή́ (16/5), στις 30.654 MWh.

Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 82.458 MWh, εκ των οποίων 20.267 MWh, που αποτελούν την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα σε εβδομαδιαία βάση, εξήχθησαν την περασμένη Δευτερά (10/5).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης