Βιομηχανία

Η ELVALHALCOR αντέχει στην κρίση του COVΙD και κερδίζει μερίδια στην ευρωπαϊκή αγορά

Η ELVALHALCOR αντέχει στην κρίση του COVΙD και κερδίζει μερίδια στην ευρωπαϊκή αγορά
Η πλήρης καθετοποίηση το ισχυρό όπλο της ELVALHALCOR
Η ELVALHALCOR έδειξε με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ότι άντεξε στο σοκ του COVID και ότι έχει αποτελεσματικές στρατηγικές για την εδραίωση της παρουσίας της στια διεθνείς αγορές.
Αυτό σύμφωνα με τον κ. Κοκόλη, που εκπροσωπεί το μάνατζμεντ, η εταιρία το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό χάρις την καθετοποίησή της και την υψηλή ανταγωνιστικότητα που διαθέτει καθώς και την ευελιξία διαχείρισης των προϊόντων της.
Το πρώτο τρίμηνο του 2020 πήγε πολύ καλά στα προϊόντα έλασης χαλκού με μια ευρεία γκάμα που περιλαμβάνει από την βιομηχανία ηλεκτρισμού, τα βιομηχανικά εξαρτήματα, air condition μέχρι λέβητες, μετασχηματιστές και φύλλα υψηλής απόδοσης.
Έτσι στον κλάδο αυτό στάθηκε ανταγωνιστικά στις ευρωπαϊκές αγορές, κερδίζοντας μερίδια σε μια περίοδο που οι εξελίξεις κλιμακώθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολο και υφεσιογενές περιβάλλον.
Έτσι ο όμιλος πέρασε με επιτυχία το δύσκολο τεστ των διεθνών αγορών και συγκράτησε τα συγκρίσιμα EBITDA στα 32,7 εκατ ευρώ έναντι αντίστοιχα 37,6 εκατ το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς.
Να σημειωθεί ότι η μεγάλη μείωση στο τελικό αποτέλεσμα που διατηρεί οριακή κρδοφορία οφείλεται στην μείωση αποτίμησης των αποθεμάτων λόγω της πτώσης της τιμής κυρίως του χαλκού, που οδήγησε σε λογιστική απώλεια κατά 11,8 εκατ ευρώ.
Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο χαλκός ανακάμπτει στα 5400 δολ/τόνος.
Παράλληλα η εταιρία διατήρησε σχεδόν σταθερό τον κύκλο εργασιών της στα 530,3 από 551,9  εκατ ευρώ.
Το μάνατζμεντ εμφανίζεται συγκρατημένο για την συνέχεια εκτιμώντας, ότι στο β τρίμηνο η εταιρία είναι καλά τοποθετημένη κόντρα στο υφεσιακό περιβάλλον, κινούμενη με ευελιξία λόγω της καθετοποίησης που διαθέτει.
Παράλληλα η επανεκκίνηση για πελάτες οι οποίοι είχαν κλείσει τις εταιρίες τους θα δώσει την δυνατότητα στην ELNALHALCOR να τρέξει νέες παραγγελίες.
Συμπερασματικά τo ξεκίνημα της χρονιάς για την Elvalhalcor έδειξε τα εξης:

- Η καθετοποίηση του ομίλου τον έχει καταστήσει ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο, ανοίγοντάς του αγορές σε περίοδο κρίσης .

- Η αλλαγή στρατηγικής με έμφαση στην Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ αποδείχθηκε αποτελεσματική και θα αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής στην φάση εξόδου της διεθνούς οικονομίας από την ύφεση, που αναμένεται στο τέλος του 2020 και στις αρχές του 2021.

- Τα τελικά της αποτελέσματα αναμένονται βελτιωμένα από την ανατίμηση των τιμών του μετάλλου, που θα ενισχύσει την λόγιστική αποτίμηση των αποθεμάτων.Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομιλου:Αν και οι προοπτικές για το 2020 ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής στους περισσότερους τομείς σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο.
Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.
Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών, επηρέασε αρνητικά τις φορτώσεις του Μαρτίου, με μικρή μείωση των όγκων πωλήσεων για το τρίμηνο, η οποία ανήλθε στο 3,7%.
Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε μείωση κατά 3,9% για το πρώτο τρίμηνο του 2020 και ανήλθε σε 530,3 εκ. ευρώ έναντι 551,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου.
Οι τιμές κατεργασίας σε μεγάλο βαθμό παρέμειναν σε καλά επίπεδα, με εξαίρεση συγκεκριμένες αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ στην οποία οι τιμές διατηρήθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία διαμορφώθηκαν κατά το Δ’ τρίμηνο του 2019, και κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες η συγκρίσιμη περσινή περίοδος ήταν σημαντικά καλύτερη.
Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων και τιμών ήταν κατά συνέπεια, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, και ανήλθαν σε 32,7 εκ. ευρώ έναντι 37,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 11,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 0,7 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019. Αυτές επηρέασαν αρνητικά τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 24,7 εκ. ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες του 2020 έναντι 40,4 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,0 εκ. ευρώ έναντι 38,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Σημαντική βελτίωση κατά 10% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το Α’ τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 15,0 εκ. ευρώ έναντι 13,8 εκ. ευρώ.
Ο φόρος για την περίοδο ήταν θετικός 1,2 εκ. ευρώ λόγω της μείωσης της αναβαλλομένης φορολογικής υποχρέωσης, έναντι ζημίας 1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,8 εκ. ευρώ έναντι 16,5 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2019.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης