Απόψεις

Χρήστος Λαδάς: Πράσινη αποφορολόγηση

Χρήστος Λαδάς: Πράσινη αποφορολόγηση
Ο Χρήστος Λαδάς είναι δικηγόρος, Δρ. Νομικής

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι σε όλα τα νομοσχέδια θα εξετάζεται πλέον η ενσωμάτωση «ρήτρας κλιματικής αλλαγής, όπου είναι εφικτό».

Παρέμεινε σκόπιμα ασαφής στην εξειδίκευση της ρήτρας αναφέροντας ότι θα περιλαμβάνει δράσεις που υπηρετούν τον στόχο βελτίωσης του κλίματος και την αποφυγή μέτρων που θα το επιβαρύνουν.  

Το ταμείο Κοινωνικής Συνοχής αποφάσισε ότι στην Ελλάδα θα χορηγηθούν 32 δις.€ τα επόμενα χρόνια για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τα 20 εμπροσθοβαρώς, 12 σε μορφή δανείων. Άλλα 38 δις. € θα διοχετευθούν, όπως ήταν αναμενόμενο, στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Επομένως τα 50 από τα 70 δις.€ που θα εισρεύσουν στην χώρα τα επόμενα 7 χρόνια θα χορηγηθούν υπό προϋποθέσεις.

Ο βασικός παράγοντας που ανοίγει τις πόρτες στην ΕΕ για άμεση διοχέτευση χρημάτων στις εθνικές οικονομίες είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε τα χρήματα γρήγορα ; Ναι.

Αφού διατεθούν τα χρήματα από την ΕΕ, ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία είναι οι προϋποθέσεις των εθνικών νόμων.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην προστασία του περιβάλλοντος με υπερ-ρύθμιση με νόμους και απαγορεύσεις, από τις τελευταίες όμως στην αποτελεσματικότητα. Η πολυνομία εμποδίζει την διοχέτευση των χρημάτων στην πραγματική οικονομία.

Προκύπτει επομένως ένα σαφές συμπέρασμα. Η Ελλάδα θα λάβει ταχύτατα τα μεγαλύτερα ποσά ενισχύσεων αν τα συνδέσει με την ρήτρα κλιματικής αλλαγής και θα τα μετακυλήσει γρήγορα στην πραγματική οικονομία αν τα αποσυνδέσει από την πολυπλοκότητα της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Αν το Υπουργείο Ενέργειας διαπραγματεύεται ad hoc με κάθε Υπουργείο ποιο θα είναι το περιεχόμενο της ρήτρας κλιματικής αλλαγής σε κάθε νομοσχέδιο θα έχουμε ακόμα μια ευκαιρία χαμένη.

Τα κίνητρα για την επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού είναι κατεξοχήν οικονομικά. Η ρήτρα κλιματικής αλλαγής μπορεί να εξαντληθεί σε 10 λέξεις σε ένα άρθρο του φορολογικού νομοσχεδίου.

Επιπλέον μείωση φορολογίας έως και 11% (=35%) σε κάθε επιχείρηση που μηδενίζει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Αναλογική φορολογική απαλλαγή για κάθε μέτρο που επιτυγχάνει την μείωση του αποτυπώματος.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι το μείγμα ενέργειας που χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία για τον ηλεκτρισμό, την θέρμανση-ψύξη και τις μεταφορές από τα οχήματα της.

Η καταναλούμενη ποσότητα ενέργειας προκύπτει από τους λογαριασμούς των παρόχων ενέργειας κάθε επιχείρησης και των τιμολογίων καυσίμων για τις μεταφορές της. Είναι εύκολο να τεθούν νόρμες και κανονισμοί για την επιμέτρηση κάθε εταιρικού αποτυπώματος.

Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχει σήμερα ένα ολοκληρωμένο πλέγμα για όλες τις πράσινες ενισχύσεις.

Μεταξύ άλλων μια εταιρεία μπορεί:  

  • Να συστήσει ενεργειακό συνεταιρισμό με pv ή και αιολικά με άλλες εταιρείες και νπδδ για να μετέχει στην παραγωγή πράσινου μείγματος,
  • Με τη διαδικασία του net metering να πουλάει στο σύστημα παραγόμενη ενέργεια που υπερκαλύπτει τις ανάγκες της με επιπλέον κέρδος,
  • Να αγοράσει ηλεκτρικά οχήματα για να εξαλείψει τους ρύπους στις μεταφορές
  • Να επεξεργάζεται τη βιομάζα (αν έχει) και να την επαναχρησιμοποιεί για την θέρμανση της
  • Να αναβαθμίσει ενεργειακά τις εγκαταστάσεις της ώστε να απαιτείται λιγότερη ενέργεια για τις ανάγκες της.

Όλες οι διαδικασίες επιδοτούνται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο κονδύλι στο ΕΣΠΑ 2021-2027 αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Παράδειγμα.

Ας δούμε τα νούμερα. Μια εταιρεία με 150.000€ καθαρό κέρδος φορολογείται σήμερα με 36.000€. Αν μηδένιζε το αποτύπωμα της κερδίζοντας το benefit του 35% θα είχε άμεσο κέρδος -και για κάθε χρόνο- 16.500€ δηλαδή θα φορολογείτο λιγότερα από 20k€.  

Το κεφάλαιο για την επένδυση βέβαια είναι εμπροσθοβαρές. Μια επένδυση 100k€ με επιδότηση 50% θα απαιτούσε ένα capex cost 50k€ εκ των οποίων θα πλήρωνε σήμερα 50k€. Σε 3 χρόνια θα είχε κάνε απόσβεση και κάθε χρόνο θα κέρδιζε εφεξής και για κάθε χρόνο 16.500€.

Στο κέρδος αυτό δεν υπολογίζονται επιπλέον έσοδα από net metering και πώληση παραγόμενης πράσινης ενέργειας.

Το σπουδαιότερο: Δεν υπολογίζεται η αύξηση της αποδοχής της φήμης της εταιρείας στο καταναλωτικό κοινό αφού ο πράσινος χαρακτήρας έχει καθολική αποδοχή.

Το όφελος της χώρας συμβαδίζει με την υγιή και πράσινη επιχειρηματικότητα. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι από πρωταρχικούς στόχους της ανθρωπότητας. Ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός όπως είναι η χώρα μας εξάλλου δεν μπορεί παρά να είναι πράσινος για να αυξάνει τα έσοδα, την αναγνωρισιμότητα και την αποδοχή του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης