Ηλεκτρισμός

Μείωση των τελών του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τον επόμενο Απρίλιο εκτιμά η Standard & Poor’s

Μείωση των τελών του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τον επόμενο Απρίλιο εκτιμά η Standard & Poor’s
Στην έκθεση του S&P για την αναβάθμιση της  ΔΕΗ, ο Οίκος προβλέπει νέο σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ
Στην εκτίμηση ότι τα τέλη χρήσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μειωθούν τον Απρίλιο του 2021 αλλά και ότι θα υπάρξει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2021-2024 προβαίνει η Standard & Poor’s Global Ratings, στην έκθεση της με την οποία αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ σε Β από Β-.

Η αναφορά αυτή της Standard & Poor’s έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά εν όψει της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ η οποία αναμένεται να εκκινήσει την Πέμπτη με την έναρξη του market test, για να διαπιστωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ η οποία θα ιδιωτικοποιηθεί σε ποσοστό 49% με παράλληλη παραχώρηση αυξημένων δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία θα καθοριστεί το περίφημο WACC δηλαδή το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου και κατ΄ επέκταση το ύψος των τελών χρήσης δικτύου.

Επαρκής η ρευστότητα της ΔΕΗ

Συγκεκριμένα η Standard & Poor’s προβλέπει ελαφρά μείωση των εσόδων της ΔΕΗ από το δίκτυο διανομής, λόγω των αναμενόμενων χαμηλότερων τιμολογίων που θα ισχύσουν από τον Απρίλιο του 2021. Υπογραμμίζει παράλληλα το σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον για την 2021-2024 αφού η απόφαση της ΡΑΕ θα αφορά το σύνολο της περιόδου.

Πάντως ο Οίκος αξιολόγησης εκτιμά ως επαρκή τη ρευστότητα της ΔΕΗ, καθώς αναμένει ότι οι πηγές ρευστότητας θα υπερβούν τις χρήσεις κατά περισσότερο από 1,2x τους επόμενους 12 μήνες.

Επισημαίνει δε τη βελτιωμένη σχέση με τις τράπεζες και σημειώνει ότι η ρευστότητα της ΔΕΗ βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη σε ένα νέο δάνειο 330 εκατομμυρίων ευρώ, λήξης του 2040, που έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και θα υπογραφεί το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Υψηλότερη ζήτηση ενέργειας το 2021 και 2022

Εξάλλου το ζήτημα της ρευστότητας που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των υποψήφιων επενδυτών κατά την αυριανή investors day που διοργανώνει η ΔΕΗ. Όπως αναφέρει η Standard & Poor’s για τους 12 μήνες που ξεκίνησαν 1 Οκτωβρίου 2020 οι πηγές ρευστότητας για τη ΔΕΗ θα είναι οι εξής:

- 460 εκατ. ευρώ διαθέσιμα, εκ των οποίων 330 εκατ ευρώ το νέο δάνειο από την ΕΤΕπ με λήξη το 2040
- 650 εκατ. ευρώ σε μετρητά
- Λειτουργικές ταμειακές ροές 530 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι κύριες χρήσεις ρευστότητας για την ίδια περίοδο είναι:

- Μακροπρόθεσμο χρέος περίπου 420 εκατ. €
- Αρνητικές εκροές κεφαλαίου κίνησης 120 εκατ. ευρώ
- Συμβατικό κεφάλαιο 650 εκατ.

Επίσης η έκθεση εκτιμά υψηλότερη ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα το 2021 και 2022, αλλά χαμηλότερη ζήτηση το 2020 λόγω της πανδημίας του covid19. Αναμένει επίσης συρρίκνωση του μεριδίου της ΔΕΗ σε περίπου 60% στη λιανική έως το 2022 και μείωση κατά 5% των εσόδων από πωλήσεις ενέργειας, για το 2020 και το 2021, αλλά υψηλότερα έσοδα ανά πελάτη. Η είσπραξη των απαιτήσεων αναμένεται να βελτιωθεί.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης