Τελευταία Νέα
Ηλεκτρισμός

Αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης την εβδομάδα 7-13 Δεκεμβρίου

Αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών στην Αγορά Εξισορρόπησης την εβδομάδα 7-13 Δεκεμβρίου

Η πίστωση για ανοδική ενέργεια ανήλθε σε 8,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ελάττωση 84% έναντι της πρώτης εβδομάδας λειτουργίας του Target Model

 

Σαφείς τάσεις αποκλιμάκωσης των εξαιρετικά υψηλών τιμών που καταγράφηκαν τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης στο πλαίσιο του Target Model, καταγράφηκαν την εβδομάδα από 7-13 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΑΔΜΗΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πίστωση για ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης προς τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης (BSPs) ανήλθε σε 8.362.416 ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 84% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς δηλαδή 1-7 Νοεμβρίου.
Αντίστροφα κινήθηκε η χρέωση των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης και διαμορφώθηκε σε -815.354 ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 82% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Αντίστοιχα η πίστωση των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική ισχύ εξισορρόπησης ανήλθε σε 1.589.869 ευρώ μειωμένη κατά 60% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τη αγοράς.

Ελάττωση ανοδικής & καθοδικής ενεργοποιημένης ενέργειας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης διαμορφώθηκε σε 71.133 MWh καταγράφοντας μείωση κατά 40% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα ενώ η καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης διαμορφώθηκε σε 57.472 MWh καταγράφοντας μείωση κατά 37% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Επίσης ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης ανοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 110,2 €/MWh καταγράφοντας μείωση κατά 71% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς. Αντιστοίχως ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε -6,6 €/MWh σημειώνοντας μείωση κατά 82% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς. Τέλος ο μέσος όρος της 15λεπτης τιμής αποκλίσεων διαμορφώθηκε σε 58,2 €/MWh καταγράφοντας μείωση κατά 78% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για την εβδομάδα 7-13 Δεκεμβρίου η μέγιστη τιμή ανοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας καταγράφηκε στις 13/12 και ήταν 500 €/MWh και η ελάχιστη 43 €/MWh και καταγράφηκε στις 10/12.
Επίσης η μέγιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 71 €/MWh στις 13/12 και η ελάχιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας σε -1000 €/MWh.

Η ισχύς εξισορρόπησης

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα όρια που προτίθεται να θέσει η ΡΑΕ για τις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης όπως ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης είναι 0-100 €/MWh.

Σε ό,τι αφορά την ισχύ εξισορρόπησης τα μεγέθη την εβδομάδα 7-13 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν ως εξής: Η μέση ανοδική ισχύς εξισορρόπησης ανήλθε σε 1130 MW μειωμένη κατά 7% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα ενώ η μέση καθοδική ισχύς ανήλθε σε 345 MW αυξημένη κατά 18%.

Υπενθυμίζεται ότι για τις προσφορές ισχύος εξισορρόπησης η ΡΑΕ προτείνει διακύμανση 0-50 €/MWh.

Τέλος σε ό,τι αφορά τις τιμές αποκλίσεων η μέγιστη τιμή αποκλίσεων καταγράφηκε στις 13/12 στα 500 €/MWh καταγράφοντας μείωση κατά 88% και η ελάχιστη τιμή αποκλίσεων στα -1000 €/MWh στις 7/12 με αύξηση κατά 9%.

 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης