ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση 28,1%, στα 41,9 εκ. ευρώ, τα a-EBITDA το πρώτο τρίμηνο

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση 28,1%, στα 41,9 εκ. ευρώ, τα a-EBITDA το πρώτο τρίμηνο
Δυναμική αύξηση 22,1% του κύκλου εργασιών
Η εκκίνηση του 2021 ήταν δυναμική, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με την ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη των αγορών της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο Αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 10,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων.
Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.062 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 38,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.741 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 13,6% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020). Ο συνδυασμός ανοδικού όγκου και τιμών μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 647,3 εκ. ευρώ για Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένο κατά 22,1% από τα 530,3 εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου του 2020.

 

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Q1’21

Q1’20

Πωλήσεις

647.323

530.300

Μικτό Κέρδος

68.717

24.715

EBITDA

67.061

20.061

a-EBITDA

41.885

32.742

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

50.684

5.046

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα

(7.152)

(5.917)

Κέρδη πριν από φόρους

44.490

(418)

Κέρδη μετά από φόρους

35.989

786

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

34.778

937

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,0927

0,0025

       

 

 elval_1.PNG

 Άμεσα επηρεασμένα από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, αυξήθηκαν κατά 28,1% και ανήλθαν σε 41,9 εκ. ευρώ έναντι 32,7 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 26,3 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι ζημίας 11,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020. Αποτέλεσμα και της θετικής επίδρασης του αποτελέσματος μετάλλου, ήταν τα μικτά κέρδη να ανέλθουν σε 68,7 εκ. ευρώ έναντι 24,7 εκ. ευρώ στους πρώτους τρεις μήνες του 2020. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται σταθερά η προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικά έξοδα ύψους 1,1 εκ. ευρώ. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 67,1 εκ. ευρώ έναντι 20,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκ. ευρώ του Α’ τριμήνου του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 34,8 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2021 ή 0,0927 ευρώ ανά μετοχή από 0,9 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2020 ή 0,0025 ευρώ ανά μετοχή.

      

                  

Ανάλυση ανά κλάδο

 

Για τους 3 μήνες έως την 31.03

Πωλήσεις

EBITDA

a-EBITDA

EBIT

EBT

€’000

31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Αλουμίνιο

291.782

263.582

32.472

18.212

25.815

18.583

21.197

8.388

17.462

6.011

Χαλκός

355.541

266.718

34.589

1.849

16.070

14.159

29.487

(3.341)

27.028

(6.429)

Σύνολα

647.323

530.300

67.061

20.061

41.885

32.742

50.684

5.046

44.490

(418)

                       

 

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 11,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 10,7%, στα 292 εκ. ευρώ. Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που επανήλθαν στο προϊοντικό μείγμα δυναμικά μετά την πτώση της προηγούμενης χρήσης, λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ έναντι 6 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 25,8 εκ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο του 2021 έναντι 18,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά και τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 29,1 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 24,7 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.

Κλάδος Χαλκού

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,3%, με την ανοδική πορεία να τροφοδοτείται από τη διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού. Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 355 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,3%,. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 27,0 εκ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,4 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 16,1 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 14,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το Α’ τρίμηνο του 2021, δαπανηθήκαν περί τα 3,5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό των 2,1 εκ. ευρώ να πραγματοποιείται από τη θυγατρική Sofia Med για την υλοποίηση αναβαθμίσεων προς τη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας σε προϊόντα έλασης.

Προοπτικές 2021

Για το υπόλοιπο 2021, και καθώς ο κόσμος φαίνεται να αφήνει πίσω του ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από εντατικά περιοριστικά μέτρα και αντίξοες συνθήκες τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, η ElvalHalcor βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, ο διεθνής προσανατολισμός, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η μεγάλη ευελιξία, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Στη δυνατότητα αυτή συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή είναι σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιτρέπουν, αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την αξιοποίησή της, να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την ανοδική της πορεία.


Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

   

31/3/2021

 

31/12/2020

           

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   

€’ 000 

 

 €’ 000

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

   

1.111.193

 

1.060.421

Αποθέματα

   

544.759

 

503.773

Απαιτήσεις από πελάτες

   

291.396

 

254.606

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

   

9.587

 

5.683

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

   

49.190

 

33.838

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

   

2.006.125

 

1.858.321

           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

   

146.344

 

146.344

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

   

651.839

 

617.591

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους

   

798.183

 

763.935

Δικαιώματα Μειοψηφίας

   

17.948

 

14.352

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

   

816.131

 

778.287

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

   

500.041

 

463.186

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

93.842

 

92.517

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

   

236.402

 

193.663

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

359.710

 

330.668

Σύνολο υποχρεώσεων

   

1.189.994

 

1.080.034

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

   

2.006.125

 

1.858.321

 

 

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

   

31/3/2021

 

31/3/2020

     

€ ‘000

 

€ ‘000

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

   

(23.454)

 

(57.400)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

   

 (30.091)

 

 (39.137)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες

   

68.896

 

92.901

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

   

 15.351

 

 (3.636)

 

 

 

www.worlenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>