Βιομηχανία

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Aγορά 2.500 μετοχών από τον Σ. Κοκκόλη

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Aγορά 2.500 μετοχών από τον Σ. Κοκκόλη
Ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου  προέβη σε αγορά 2.500 κοινών μετοχών εκδόσεως της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,  συνολικής αξίας € 5.075,00

Σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»),  μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 21.05.2021 ο κ. Σπυρίδων Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και, κατά την ως άνω ημερομηνία, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αγορά 2.500 κοινών μετοχών εκδόσεως της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,  συνολικής αξίας € 5.075,00.

www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης