Χρηματιστήριο & Αγορές

Alpha Bank: Στο 1,2 ευρώ το ανώτατο εύρος για την αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ

tags :
Alpha Bank: Στο 1,2 ευρώ το ανώτατο εύρος για την αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ
Η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσα από το βιβλίο προσφορών, που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ, άρα με ελάχιστο ή μηδενικό discount σε σχέση με την χρηματιστηριακή τιμή
Στο ανώτατο εύρος του 1,2 ευρώ θα διατεθούν οι νέες μετοχές στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ εκ μέρους της Αlpha Bank.
Όπως γίνεται όμως ευκόλως αντιληπτό, η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσα από το βιβλίο προσφορών, που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ, άρα με ελάχιστο ή μηδενικό discount σε σχέση με την χρηματιστηριακή τιμή.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2021 («ΕΓΣ»):
α. Για την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
(η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») και
β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά») και
β. Για την κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή») στους υφισταμένους Μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά,

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης