Ενέργεια

Οι αλλαγές που προωθεί το Reform Plan στην Αγορά Εξισορρόπησης

Οι αλλαγές που προωθεί το Reform Plan στην Αγορά Εξισορρόπησης
Μηχανισμός flagging, οργάνωση δημοπρασιών, ένταξη demand response και αποθήκευσης, κάποια από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης με στόχο να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αυξάνουν το κόστος προωθούνται μέσω του Market Reform Plan και πρόκειται να εφαρμοστούν από τις αρχές του 2022.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ Παντελή Κάπρο ο οποίος κατήρτισε το Market Reform Plan και μελέτησε τα στοιχεία της Αγοράς Εξισορρόπησης από την έναρξη λειτουργία της τον περασμένο Νοέμβριο, το κόστος για τις εφεδρείες ήταν πολύ λογικό ίσως και μικρό συγκριτικά με άλλες χώρες.

Ωστόσο όπως ανέφερε χθες ο κ. Κάπρος μιλώντας στην ημερίδα της ΡΑΕ για το Market Reform Plan, σε ότι αφορά την ενέργεια εξισορρόπησης σε αρκετές περιπτώσεις ήταν πολύ υψηλότερη από ότι στις άλλες αγορές της Ευρώπης και έφθασε ακόμη και τα 19,8 ευρώ/MWh.

Αιτία του προβλήματος σύμφωνα πάντα με τον κ. Κάπρο ήταν οι διαφοροποιήσεις στη σειρά ένταξης των μονάδων, όπως προκύπτει από την Προημερίσια Αγορά, λόγω περιορισμών του συστήματος. Ως παράδειγμα ανέφερε τις περιπτώσεις αλλαγών στο πρόγραμμα κατανομής των μονάδων λόγω των περιορισμών του δικτύου της Πελοποννήσου ή των υπερτάσεων που παρατηρήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι ανάγκες ανακατανομής των μονάδων σε αρκετές περιπτώσεις προσαύξησε τον κόστος για την ενέργεια εξισορρόπησης.

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Το Market Reform Plan αντιμετωπίζει το πρόβλημα με σειρά μέτρων, αλλά και μέσω της αύξησης της συμμετοχής πόρων ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης

Ένα από τα βασικά μέτρα που εισηγείται το σχέδιο και πρόκειται να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2022 είναι ο μηχανισμός flagging, ο οποίος προβλέπει ότι όταν υπάρχουν περιορισμοί συστήματος και αυτό επιβάλει ανακατανομή μονάδων αυτή η ανακατανομή αναγνωρίζεται χωριστά ότι οφείλεται σε περιορισμούς του συστήματος και δεν επηρεάζει την τιμή ισορροπίας της ενέργειας εξισορρόπησης .

Ο μηχανισμός flagging έχει δυσκολίες υπολογισμού και αλγοριθμικές, αλλά όπως είπε ο κ. Κάπρος υπάρχουν προτάσεις που θα τις λύσουν και είναι ένα από τα θέματα πρώτης προτεραιότητας που θα αντιμετωπίσει σημαντικό μέρος από την αύξηση του κόστους της αγοράς εξισορρόπησης που προήλθε από το redispatching.

Άλλα εργαλεία που είναι υπό εξέταση είναι η οργάνωση δημοπρασιών για εφεδρείες στην προημερήσια αγορά. Έτσι μαζί με τα άλλα εργαλεία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας θα οδηγήσουν σε μια οργάνωση των προσφορών στην DAM που να προεξοφλεί τις υποχρεώσεις για παροχή εφεδρειών πράγμα το οποίο επίσης θα μειώσει το κόστος της εξισορρόπησης.

Ένταξη του demand response

Άλλα μέτρα τα οποία επίσης έχουν δυσκολία σε ότι αφορά την ανάπτυξη λογισμικού και αλγορίθμων είναι η ένταξη του demand response και της αποθήκευσης σε όλα τα στάδια των αγορών από την προημερήσια μέχρι και την αγορά εξισορρόπησης

Επίσης προβλέπεται ότι οι σωρευτικοί εκπρόσωποι της απόκρισης της ζήτησης, της αποθήκευσης, των ΑΠΕ αλλά και οι προμηθευτές να συμμετέχουν με εναλλακτικούς σύνθετους ρόλους. Έτσι εμπλουτίζονται ο Σημαντικές αλλαγές και η αγορά. Φιλοδοξία του Market Reform Plan είναι να το πραγματοποιήσει σε σύντομο χρόνο.

Εξάλλου μελετάται η εισαγωγή προσαύξησης των τιμών εξισορρόπησης όταν υπάρχει μεγάλη σπανιότητα, ή ανεπάρκεια ισχύος.

Σημειώνεται τέλος ότι το demand response προβλέπεται να συμμετάσχει στην Αγορά Εξισορρόπησης στις αρχές του 2022 και η αποθήκευση στο τέλος του 2022 ή στις αρχές του 2023.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>