Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Οι προτάσεις της ΔΕΗ για την ένταξη της αντλησιοταμίευσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο αποθήκευσης

Οι προτάσεις της ΔΕΗ για την ένταξη της αντλησιοταμίευσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο αποθήκευσης
Οι αλλαγές που ζητά για την χρήση των Υδραντλητικών Σταθμών στην Αγορά Εξισορρόπησης
Την ένταξη της αντλησιοταμίευσης στο υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας, καθώς επί της ουσίας αποτελεί μορφή αποθήκευσης, ζητεί μεταξύ άλλων η ΔΕΗ στο κείμενο που κατέθεσε στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης και του εγχειριδίου εγγυήσεων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (ΕΣΜΗΕ).
Η ΔΕΗ που διαθέτει τους αντλησιοταμιευτικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ανοικτού κύκλου, Θησαυρού και Σφηκιάς, συνολικής ισχύος παραγωγής 699 MW, ήδη έχει ταχθεί υπέρ της συμμετοχής όλων των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας στις αγορές ηλεκτρισμού, ενώ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νομοσχεδίου για την αποθήκευση είχε επισημάνει ότι: «Ο τρόπος συμμετοχής των αντλησιοταμιευτικών εγκαταστάσεων στις αγορές ηλεκτρισμού πρέπει να περιληφθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση, ώστε να υπάρξει ενιαία και συνολική αντιμετώπιση του θέματος, αλλά και να εξασφαλίζεται η ορθή οικονομική αποζημίωση των υδραντλητικών σταθμών, βάσει του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχουν».
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι πέραν των δυο σταθμών της ΔΕΗ αδειοδοτημένα και ώριμα έργα αποθήκευσης περιλαμβάνεται ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός Αμφιλοχίας, ισχύος 680 MW και διάρκειας 6 ωρών, ο οποίος έχει ενταχθεί στα έργα PCI.

Ζητούμενο οι αλλαγές υπέρ της λειτουργίας των Υδραντλητικών Σταθμών

Τώρα σε σχέση με τον υπό διαβούλευση κανονισμό, η ΔΕΗ παρατηρεί ότι ο τρόπος συμμετοχής των υδραντλητικών σταθμών στις υφιστάμενες αγορές και ειδικότερα στην Αγορά Εξισορρόπησης περιορίζει σημαντικά τη χρήση τους.
Μάλιστα εκφράζει την αντίθεσή της με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, καθώς θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες αλλαγές για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων και περιορισμών που διαπιστώθηκαν κατά τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης είναι απαραίτητη, προκειμένου οι υδραντλητικοί σταθμοί να μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους με όρους αγοράς, ισότιμα με τις υπόλοιπες τεχνολογίες
Ειδικά για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης του συστήματος, η ΔΕΗ τονίζει ότι υπάρχουν επαρκή εργαλεία στη διάθεση του Διαχειριστή, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός του πλαισίου της αγοράς, πριν από την προσφυγή σε αναγκαστικού χαρακτήρα μέτρα, όπως η υποχρεωτική ενεργοποίηση των προσφορών άντλησης.
Σε περίπτωση που η εν λόγω ενεργοποίηση κριθεί αναγκαία θα πρέπει να επισημαίνεται ως ενέργεια εκτός Εξισορρόπησης και σε κάθε περίπτωση να οδηγεί σε τεχνικά εφικτό πρόγραμμα λειτουργίας των υδραντλητικών σταθμών, υποστηρίζει η ΔΕΗ στο κείμενο της.

Aπόκριση ζήτησης και καταβολή εγγυήσεων


Προσθέτει ακόμη ότι η προτεινόμενη εισαγωγή υποχρεωτικής προσφοράς για μη λειτουργία άντλησης μονάδων αντλησιοταμίευσης αποτελεί μη ισότιμη αντιμετώπιση αντίστοιχων οντοτήτων, δεδομένου ότι δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τη συμμετοχή των εγκαταστάσεων με δυνατότητα απόκρισης στη ζήτηση.
Εξάλλου η ΔΕΗ διαφωνεί με την πρόβλεψη καταβολής εγγυήσεων για τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης, θεωρώντας ότι οι χρεώσεις αυτές αποτελούν ποινή και δεν αντιστοιχούν σε υφιστάμενες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.
Τονίζει ότι τέτοιου είδους χρεώσεις δεν αποτελούν συνήθη πρακτική και υποστηρίζει ότι η απουσία εγγυήσεων έναντι πιθανών Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης δεν θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της αγοράς.
Αναφερόμενη στη διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού η ΔΕΗ προτείνει να οριστούν κάποιες επιπλέον υποχρεώσεις με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, πχ 1 ½ ώρα, για τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά τη δημοσίευση της διαθεσιμότητας των κατανεμόμενων μονάδων παραγωγής, προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης