Απόψεις

Μ. Σπυράκη: Μείωση των εκπομπών Μεθανίου, μια γρήγορη νίκη κατά της κλιματικής αλλαγής

Μ. Σπυράκη: Μείωση των εκπομπών Μεθανίου, μια γρήγορη νίκη κατά της κλιματικής αλλαγής
Η Μαρία Σπυράκη είναι ευρωβουλευτής ΝΔ-ΕΛΚ. Συμπρόεδρος του Intergroup για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή. Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου

Στην παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα COP26 , το Νοέμβριο στη Γλασκώβη, προστέθηκε στην ατζέντα μετά από συμφωνία της Ούρσουλα Φον ντερ Λαινεν και του Τζο Μπάιντεν η πρωτοβουλία για τη μείωση των ρύπων του μεθανίου. Την Πέμπτη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο οι ευρωβουλευτές αναμένεται να δώσουμε το «πράσινο φως» στη Στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου , μια πρωτοβουλία την  οποία έχω την τιμή να εισηγούμαι στην ΕΕ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί όμως επείγει να μειώσουμε το μεθάνιο και μάλιστα δραστικά και άμεσα; 

 Το μεθάνιο είναι ένα  ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, που θερμαίνει τον πλανήτη ογδόντα φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σε βάθος 20 ετών, πριν αποσυντεθεί σε CO2. Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν σωστά επικεντρωθεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το μεθάνιο είναι το δεύτερο σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου που συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας που βιώνουμε σήμερα. Η μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Κλίμα.

Πάνω από το ήμισυ των εκπομπών μεθανίου προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα σε τρεις τομείς: ενέργεια, απόβλητα και γεωργία. Σε αυτή τη βάση είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια φιλόδοξη αναθεώρηση της περιβαλλοντικής μας νομοθεσίας.

Στον ενεργειακό τομέα, τα 4/5 του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν σε εισαγωγές, και οι περισσότερες εκπομπές μεθανίου που σχετίζονται με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο συμβαίνουν έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να καθιερώσουμε ρυθμιστικά εργαλεία για τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και μεθόδους συντονισμού και συνεργασίας με τις χώρες εισαγωγής και τους εταίρους, εξασφαλίζοντας έτσι μια πορεία βασισμένη στις επιταγές των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε διμερείς συμφωνίες με  τις χώρες εταίρους που είναι υπεύθυνες για τις εξαγωγές.

Ένα ισχυρό, ανεξάρτητο και βασισμένο σε επιστημονικά τεκμήρια σύστημα παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης (MRV) είναι κεντρικό για την αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου. Είναι αναγκαία η παροχή αξιόπιστων δεδομένων, ο άμεσος εντοπισμός των ζητημάτων, η ύπαρξη αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης και η αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου. Ένα υποχρεωτικό σύστημα MRV θα εξυπηρετούσε τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που ανακύπτουν από το σύστημα κατάρτισης εκθέσεων της Σύμβασης -Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC). Ένα ισχυρό πρόγραμμα ανίχνευσης και επισκευής διαρροών (LDAR) αποτελεί επίσης ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον.

Το στοίχημα είναι παγκόσμιο και γι αυτό εργαζόμαστε ώστε να ενισχύσουμε για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου διεθνούς παρατηρητηρίου για τις εκπομπέςμεθανίου, σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), τον Συνασπισμό για το Κλίμα και τον Καθαρό Αέρα (CCAC) και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ).

Στον αγροτικό τομέα, οφείλουμε  να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και να δώσουμε κίνητρα στις βιομηχανίες μας να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και τις διαθέσιμες τεχνολογίες, ανταμείβοντας τους πρωτοστάτες.  Ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι οι καινοτομίες-αποδεδειγμένα οικονομικά αποδοτικές- εφαρμόζονται το ταχύτερο στην ΕΕ και ενσωματώνονται στις γεωργικές πολιτικές της . Είναι η ώρα να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι στον τομέα της γεωργίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Μέχρι το τέλος του 2021, η ΕΕ  - σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και τα κράτη μέλη - υποχρεούται να καταρτίσει έναν κατάλογο με τις βέλτιστες πρακτικες και τις διαθέσιμες τεχνολογίες, σε μία ευρύτερη προσπάθεια προώθησης και υιοθέτησης καινοτόμων δράσεων μετριασμού των μεθανίου . Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν  με  έμφαση στο μεθάνιο που προέρχεται από την εντερική ζύμωση. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα δίνει κίνητρα και θα ανταμείβει τους αγρότες, μαζί με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, και ιδιαίτερα τους πρωτοστάτες για τις προσπάθειές τους.

Στον τομέα των αποβλήτων, η ΕΕ συνεχίζει  να αντιμετωπίζει τις παράνομες πρακτικές και να παρέχει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες προκειμένου να ενισχύσει την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να σταθεροποιούν τα βιοδιασπώμενα απόβλητα πριν από τη διάθεσή τους και να αυξήσουν τη χρήση τους για την παραγωγή κλιματικά ουδέτερων, κυκλικών και βιολογικής προέλευσης υλικών και χημικών ουσιών. Τα απόβλητα αυτά μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν κάλλιστα και για την παραγωγή βιοαερίου. 

Το 2024, κατά την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Χωματερές, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω ενέργειες για βελτιστοποιημένη διαχείριση του ανανεώσιμου  φυσικού αερίου των χωματερών, την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεών τους στο κλίμα και την αξιοποίηση των πιθανών ενεργειακών κερδών που ενδέχεται να προκύψουν. Το κλείσιμο των χωματερών και η εκ των υστέρων αποκατάσταση των χώρων, είναι το κλειδί για τη μείωση των διαρροών, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των χωματερών.

Το κλειδί για την επιτυχία της μείωσης των ρύπων του μεθανίου είναι τα  κατάλληλα κίνητρα, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές συνθήκες κάθε κράτους-μέλους,ώστε διασφαλίσουμε τη διαλογή των βιοαποβλήτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Μειώνοντας τις εκπομπές μεθανίου τώρα, θα αποφύγουμε μία αύξηση της θερμοκρασίας της τάξεως των 0.3 C έως το 2045. Η άμεση εφαρμογή των μέτρων για την μείωση των εκπομπών μεθανίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές μεθανίου έως και 45% έως το 2030.  

Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε! Μειώνοντας τις εκπομπές μεθανίου συμβάλλουμε άμεσα στην προστασία μας  και στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.Ας το κάνουμε!

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης