Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

Landis+Gyr : Ανάπτυξη στις ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής διαχείρισης

Landis+Gyr : Ανάπτυξη στις ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής διαχείρισης
Ως ηγέτης στις λύσεις διαχείρισης ενέργειας, η Landis+Gyr δεσμεύεται να συμβάλει στην απεξάρτηση από τον άνθρακα μέσω των σχετικών προϊόντων
Η Landis+Gyr είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής μιας ευρείας σειράς ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων μετρητών, εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών.

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών μας, σήμερα, περιλαμβάνει επίσης προηγμένες τεχνολογίες για την ηλεκτροκίνηση, καθώς και συστήματα κυβερνοασφάλειας για προηγμένες έξυπνες υποδομές μέτρησης, Λειτουργική Τεχνολογία (Operational Technology – ΟΤ) και βιομηχανικό Internet of Things (IIoT).

Οικονομικό προφίλ και ιδιαίτερη έμφαση σε νέες επενδύσεις

Στις 27 Οκτωβρίου 2022, ανακοινώθηκαν τα (μη ελεγμένα) οικονομικά μας αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2022 (01 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2022):

Με πωλήσεις 1,5 δις δολαρίων το 2021, η Landis+Gyr απασχολεί περίπου 6.800 ταλαντούχους εργαζόμενους σε πέντε ηπείρους.
Στις 27 Οκτωβρίου 2022, ανακοινώθηκαν τα (μη ελεγμένα) οικονομικά μας αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2022 (01 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2022):

Ισχυρή ροή παραγγελιών, ύψους 773,2 εκατ. δολαρίων. Λόγος παραγγελιών/ τιμολογήσεων: 1,06.
Εκκρεμείς δεσμεύσεις - ρεκόρ 3.479,7 εκατ. δολαρίων, αύξηση 7,5% σε ετήσια βάση
Τα καθαρά έσοδα κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 10,3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες που αγγίζουν τα 728,7 εκατ. δολάρια, με κύρια πηγή ανάπτυξης την αμερικανική ήπειρο, και παρά τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού.
Το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 31,2% σε 48,7 εκατ. δολάρια, ή περιθώριο 6,7%, λόγω του αυξημένου κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας και του ισχυρού δολαρίου.
Τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 186,5 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του εφάπαξ κέρδους που αφορά την εκποίηση της μειοψηφικής συμμετοχής στην Intellihub. Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 6,57 δολάρια.

Ισχυρός ισολογισμός με χαμηλό καθαρό χρέος 79,3 εκατ. δολαρίων και καθαρό χρέος / κυμαινόμενος προσαρμοσμένος λόγοςEBITDA: 0.63x
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε με επιτυχία τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους τελικούς χρήστες για να ξεπεράσουν τις τρέχουσες προκλήσεις εξαιτίας εξωγενών παραγόντων όπως για παράδειγμα η διαχείριση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και την μεγέθυνση της παραγωγικής ικανότητας ώστε να παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη.
10,7% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων κατά το οικονομικό έτος 2021 επενδύθηκε στην καινοτομία (Ε&Α).

Το 2022 συμπληρώνονται 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Η επίσκεψη του Διευθύνοντος Συμβούλου μας στην Κόρινθο πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό αυτού του σημαντικού οροσήμου και κυρίως για να αναγνωρίσουμε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται στο εργοστάσιο της Κορίνθου και να τους ευχαριστήσουμε για την αφοσίωση και τη δέσμευσή τους που οδήγησαν την εταιρεία σε αυτό το ιστορικό γεγονός.
Θεωρούμε το εργοστάσιο της Κορίνθου ως τον διεθνή κόμβο παραγωγής της Landis+Gyr για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) καθώς και ως ένα ισχυρό υποψήφιο για περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων μας.
Οι νέες επενδύσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης ταλαντούχων στελεχών και εργαζομένων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής, καθιστώντας έτσι την Κόρινθο το σημαντικότερο κέντρο αριστείας έξυπνων μετρητών του κλάδου.
Αυτήν τη στιγμή, το εργοστάσιό μας στην Κόρινθο απασχολεί 687 άτομα και παράγει περισσότερες από 7,5 εκατομμύρια μονάδες ετησίως, επιβεβαιώνοντας την αναμφισβήτητη τεχνογνωσία του σε έξυπνες λύσεις για προηγμένη διαχείριση ενέργειας.
Τα τελευταία χρόνια, η Landis+Gyr έχει επενδύσει σημαντικά στο εργοστάσιο της Κορίνθου: η συνολική επένδυση κεφαλαίου από το 2015 έως σήμερα ανέρχεται σε 38 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο του παραπάνω επενδυτικού προγράμματος, έχουμε ήδη προβεί στην μεταφορά μετεγκατάσταση σημαντικού αριθμού γραμμών παραγωγής από άλλες παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη στην Κόρινθο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των έξυπνων βιομηχανικών μετρητών και μετρητών αερίου το 2015 και το 2019 αντίστοιχα.
Ως ηγέτης στις λύσεις διαχείρισης ενέργειας, η Landis+Gyr δεσμεύεται να συμβάλει στην απεξάρτηση από τον άνθρακα μέσω των σχετικών προϊόντων, λογισμικών και υπηρεσιών που διαθέτουμε καθώς και των λειτουργιών αλυσίδας αξίας. Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον αντικατοπτρίζεται και στο εργοστάσιο της Κορίνθου, το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ισχυρή δέσμευσή μας για βιωσιμότητα

Η Landis+Gyr δεσμεύεται πλήρως να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης.
Η εταιρεία μας είναι μέλος του Παγκοσμίου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας εταιρικής βιωσιμότητας στον κόσμο, και είναι πλήρως αφοσιωμένη στην προώθηση των δέκα αρχών του UNGC στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του περιβάλλοντος.
Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ESG που καλύπτει 10 άξονες σε όλες τις διαστάσεις του: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα καταγράφει φιλοδοξίες, ενέργειες και στόχους και οδηγεί σε συνεχή βελτίωση της απόδοσης του ESG.

Ο Ετήσιος Απολογισμός Αειφορίας είναι:

Ευθυγραμμισμένος με τα πρότυπα GRI.
Εξωτερικά ελεγχόμενος.
Μια κεντρική πηγή πληροφόρησης για γνωστοποιήσεις δεδομένων απόδοσης ESG και πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο σε σχέση με τις δεσμεύσεις ESG της εταιρείας.
Το καινοτόμο χαρτοφυλάκιο λογισμικού, υπηρεσιών και έξυπνων συσκευών μας είναι βασικός μοχλός για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα του δικτύου. Μόνο κατά το οικονομικό έτος 2021, συμβάλαμε στην αποτροπή εκπομπών CO2 που ξεπερνούν τους εννέα εκατομμύρια τόνους.


Landis: Πώς υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παγκοσμίως.
Με τις κορυφαίας ποιότητας, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας:
Αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους και βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.
Προστασία των κρίσιμων ενεργειακών τους υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων μετρητών).
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως για παράδειγμα η αποτροπή διακοπής λειτουργίας.
Διευκόλυνση της αναβάθμισης των δικτύων διανομής μέσω, για παράδειγμα, της ταχύτερης ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ποιός είναι ο Werner Lieberherr, CEO της εταιρίας

Ο Werner Lieberherr είναι Ελβετός και Αμερικανός πολίτης. Ανέλαβε καθήκοντα CEO τον Απρίλιο του 2020.
Πριν από την ένταξή του στην Landis+Gyr, ο κ. Lieberherr ήταν επικεφαλής του Ομίλου MANN+HUMMEL ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (2018-19). Μεταξύ 2010 και 2017, ο κ. Lieberherr ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης στο χρηματιστήριο B/E Aerospace. Μετά την εξαγορά της B/E Aerospace από την Rockwell Collins τον Απρίλιο του 2017, συμμετείχε στην επιτυχημένη ενσωμάτωσή της στον Όμιλο και την εξαγορά της Rockwell Collins από την United Technologies. Προηγουμένως, ο κ. Lieberherr πέρασε 16 χρόνια σε διάφορες διοικητικές θέσεις στον κλάδο της ενέργειας στην ABB και την Alstom Power.
Ο Werner Lieberherr είναι κάτοχος πτυχίου Τεχνικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας από το πανεπιστήμιο ETH Zurich και Master of Business Administration (MBA) από το Kellogg Graduate School of Management στο Σικάγο.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>