Επιστολή Βεστάγκερ για πακέτο στήριξης στην πράσινη μετάβαση - Οι άξονες και τα ερωτήματα που θέτει

Επιστολή Βεστάγκερ για πακέτο στήριξης στην πράσινη μετάβαση - Οι άξονες και τα ερωτήματα που θέτει

Ξεκινά διαβούλευση με 3 προτεραιότητες και 3 ερωτήματα προς τα κράτη - μέλη

 

Σε νέα χαλάρωση του Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων αλλά και στη δημιουργία ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην εφαρμογή του REPower EU προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προκύπτει από επιστολή της αντιπροέδρου της και Επιτρόπου Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, προς τους αρμόδιους υπουργούς των χωρών-μελών, εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκινά εντός των ημερών.

Το νέο πακέτο Βεστάγκερ που θα συνοδεύεται από τη θεσμοθέτηση ενός «Προσωρινού Πλαισίου για την Κρίση και την Μετάβαση» στοχεύει σύμφωνα με την επιστολή να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος ενέργειας κατά τρόπο που να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να αποτρέψει το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης τους σε τρίτες χώρες, που παρέχουν ευνοϊκότερα κίνητρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επιστολή της η κα Βεστάγκερ επικαλείται την Πράξη Μείωσης του Πληθωρισμού (IRA) που εξέδωσαν οι ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προσελκύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μετακινήσουν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ.
Αναλυτικότερα, στην επιστολή της προς τις χώρες- μέλη της ΕΕ η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Ανταγωνισμού τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος και αναφέρει ότι «η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και κυρίως το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανάγκη επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και την Πράξη Μείωσης του Πληθωρισμού των ΗΠΑ (US Inflation Reduction Act), η οποία μπορεί να παρασύρει κάποιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ.

Οι 3 προτεραιότητες

«Χρειαζόμαστε μία ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση, που ενισχύει και κτίζει πάνω στην ενιαία μας αγορά» αναφέρει η επιστολή και προσθέτει:

«Έχουμε τρεις προτεραιότητες. Πρέπει να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να εξαλείψουμε τα υπάρχοντα εμπόδια εντός της ενιαίας αγοράς. Και χρειαζόμαστε χώρες- μέλη ικανές να δίνουν γρήγορα και στοχευμένα στήριξη στις επιχειρήσεις τους σε τομείς-κλειδιά. Αυτή είναι η δική μας γέφυρα για να ξεπεράσουμε την τρέχουσα κρίση μέχρι η ΕΕ να πετύχει την απανθρακοποίηση».
Η κ. Βεστάγκερ αναφέρεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη κινητοποιήσει 672 δισ ευρώ εθνικής χρηματοδότησης, μέσω του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την περίοδο της Κρίσης και σημειώνει ότι πάνω από 2/3 του ποσού αυτού αφορά δύο χώρες-μέλη.
«Χρειάζονται περισσότερα» αναφέρει και προσθέτει ότι τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεκινήσει διαβούλευση με τις χώρες- μέλη επί μίας πρότασης για την τροποποίηση του ισχύοντος «Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης».
Έτσι στόχος της επιστολής είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την επίσημη διαβούλευση. Μάλιστα παραπέμπει στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή με όσα έχουν ήδη γίνει για την αναθεώρηση του κανονισμού των Κρατικών Ενισχύσεων, τα εργαλεία που έχουν οι χώρες- μέλη στη διάθεσή τους και την ανακοίνωση της άμεσης αναθεώρησης του κανονισμού GBER - General Block Exemption Regulation (Γενικός Κανονισμός Εξαιρέσεων ), προκειμένου να διευκολυνθούν επενδύσεις σε τομείς -κλειδιά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ερωτήματα προς απάντηση

Επίσης στο παράρτημα παρουσιάζονται οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή στο υφιστάμενο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης, προκειμένου τα κράτη- μέλη και η βιομηχανία «να έχουν ότι χρειάζονται για να οδηγήσουν την πράσινη μετάβαση, χωρίς να διακινδυνεύσουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού.
Δεδομένου δε ότι όλες οι χώρες- μέλη δεν έχουν το ίδιο δημοσιονομικό περιθώριο για κρατικές ενισχύσεις αναζητούνται τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος REPower EU, το οποίο είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία της ΕΕ για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός νέου συλλογικού ευρωπαϊκού ταμείου για τη στήριξη των χωρών με δίκαιο και ισότιμο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής ζητεί από τις χώρες μέλη να απαντήσουν ως τις 25 Ιανουαρίου στα εξής ερωτήματα:

  1. Πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις που σας έχουν επικοινωνήσει, θεωρείτε ότι υπάρχει και άλλη διαδικασία απλοποίοησης που θα επέτρεπε στη κρατική στήριξη να φθάσει στους σωστούς δικαιούχους το ταχύτερο δυνατόν;
  2. Δεδομένης της πολύ πρόσφατης αναθεώρησης των σχετικών κανονισμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις για το επικείμενο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης, υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι λείπει και θα πρέπει να συμπληρώσει τον κανονισμό και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
  3. Πως μπορεί να εξισορροπηθεί η ανάγκη χορήγησης πρόσθετης ευελιξίας για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς για την πράσινη μετάβαση, για την οποία η κρατική στήριξη σε τρίτη χώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετεγκατάσταση. Ακόμα πώς θα μπορούσαν να εξισορροπηθούν τα αρνητικά αποτελέσματα της κρατικής ενίσχυσης για τη μαζική παραγωγή, μεταξύ των οποίων ο κίνδυνος πολυδιάσπασης της εσωτερικής αγοράς, όπως πχ ένας βλαβερός ανταγωνισμός επιδοτήσεων με τρίτες χώρες αλλά και εντός ΕΕ, καθώς και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη συνοχή της ΕΕ;

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης