Ενέργεια

ΔΕΗ: Πρόταση για διαχωρισμό της αγοράς εφεδρειών -Tι φέρνουν οι πλατφόρμες MARI και Picasso

ΔΕΗ: Πρόταση για διαχωρισμό της αγοράς εφεδρειών -Tι φέρνουν οι πλατφόρμες MARI και Picasso

Διαβούλευση για τη συμμετοχή της ελληνικής Αγοράς Εξισορρόπησης στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και Picasso

 

Την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος του ΑΔΜΗΕ ως προς την διερεύνηση της θέσπισης διακριτής αγοράς εφεδρειών, πριν από την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, προτείνει η ΔΕΗ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των αλλαγών που φέρνει η συμμετοχή της ελληνικής Αγοράς Εξισορρόπησης στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και Picasso.


Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η υλοποίηση της πρόβλεψης του Market Reform Plan για διαχωρισμό της αγοράς εφεδρειών από την αγορά ενέργειας εξισορρόπησης και η χορήγηση της δυνατότητας δήλωσης προγραμμάτων κατανομής στους συμμετέχοντες, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του συνολικού κόστους της αγοράς εξισορρόπησης και θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εφεδρείες με όρους αγοράς.

Όπως επισημαίνει η συμμετοχή του ελληνικού συστήματος στη MARI, προϋποθέτει τη σημαντική τροποποίηση του ίδιου του προϊόντος που χρησιμοποιείται σήμερα στην εγχώρια αγορά εξισορρόπησης. Έτσι όπως τονίζει «η ανάγκη αναπροσαρμογής του προϊόντος mFRR προκειμένου να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό προϊόν το οποίο ήδη χρησιμοποιούν αρκετοί Διαχειριστές καθιστά τη σύγκλιση του μοντέλου της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης με τις ευρωπαϊκές αγορές αναπόφευκτη και ως εκ τούτου οι συντονισμένες τροποποιήσεις της υφιστάμενης αγοράς χωρίς επιπρόσθετες καθυστερήσεις θα λειτουργήσει προς όφελος όλων».

Επίσης η ΔΕΗ στην επιστολή της ζητεί να υπάρξει μέριμνα για τον τρόπο αποζημίωσης και διαχείρισης των προσφορών ηλεκτρισμού από μονάδες που βρίσκονται σε καθεστώς διαχείρισης συμφόρησης του δικτύου και γενικότερα λειτουργούν για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης.

Πλατφόρμες

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο πλατφόρμες για τις οποίες έγινε η διαβούλευση, η MARI είναι η νέα κεντρική ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανταλλαγή ταχείας τριτογενούς ενέργειας ελέγχου -πρακτικά αφορά το προϊόν mFRR - και η PICASSO είναι η πλατφόρμα για τον Διεθνή Συντονισμό Αυτοματοποιημένης Επαναφοράς Συχνοτήτων και Σταθερής Λειτουργίας Συστήματος.
Η γενική αντίληψη δε είναι ότι η συμμετοχή στις δύο νέες, ευρωπαϊκές πλατφόρμες θα μειώσει σημαντικά το κόστος των υπηρεσιών αυτών σε όλες τις διασυνδεμένες αγορές.

Ειδικά για το ελληνικό σύστημα, προκύπτει και μία σειρά αλλαγών σε επιμέρους ζητήματα, όπως αναφέρει η ΔΕΗ και ειδικότερα:

  • Η επικαιροποίηση και ενδεχομένως ο ανασχεδιασμός της μεθοδολογίας διαστασιολόγησης των εφεδρειών
  • Η αναλυτική περιγραφή και η γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες της μεθοδολογίας υπολογισμού των προβλεπόμενων αποκλίσεων των περιόδων εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης.
  • Να ισχύουν οι κανόνες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας και στις περιπτώσεις εκείνες που για διάφορους λόγους αποσυνδέεται το mFRR από την πλατφόρμα MARI και υλοποιείται μόνον σε τοπικό επίπεδο
  • Να ληφθεί μέριμνα για την αποτύπωση του τρόπου διαχείρισης των προσφορών και της αποζημίωσης των μονάδων που βρίσκονται σε καθεστώς διαχείρισης συμφόρησης, ένταξης με προφορική εντολή και γενικά λειτουργούν για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης.

Ακόμα η ΔΕΗ θέτει ως προαπαιτούμενο της όλης διαδικασίας ένταξης στις δύο πλατφόρμες, την έγκαιρη ολοκλήρωση των εκτεταμένων τροποποιήσεων στα συστήματα, τις υποδομές, αλλά και στους κανόνες και τους όρους συμμετοχής στην αγορά, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν, να προετοιμαστούν και να εξοικειωθούν με τα νέα συστήματα. Ζητεί επίσης η αναγκαία τροποποίηση του προϊόντος mFRR να γίνει πριν την ένταξη στο MARI και αφού προηγηθούν εκτενείς δοκιμές για να ξεκινήσει η χρήση του στην τοπική αγορά.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>