Αφιέρωμα ΑΠΕ + Αποθήκευση ενέργειας

Δρ. Σωτήρης Καπέλλος

Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας της HELLENiQ Renewables

HELLENiQ ENERGY: Δυναμική ανάπτυξη στις ΑΠΕ με έμφαση στην Αποθήκευση

HELLENiQ ENERGY: Δυναμική ανάπτυξη στις ΑΠΕ με έμφαση στην Αποθήκευση
Στον τομέα της Αποθήκευσης, η ανάπτυξη ηγετικής θέσης της εταιρείας αποτελεί στρατηγική επιλογή
H HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, έχει θέσει τον στόχο του 1 GW ισχύος έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε λειτουργία το 2025 και άνω των 2 GW, αντίστοιχα, έως το 2030. Τα έργα αυτά θα αναπτυχθούν κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Ήδη, εκτός Ελλάδος, υπάρχει παρουσία στην Κύπρο και στην Ρουμανία.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω οργανικής ανάπτυξης του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου έργων της Εταιρείας ισχύος πάνω από 3 GW (Φωτοβολταϊκοί, Αιολικοί Σταθμοί και Σταθμοί Αποθήκευσης), αλλά και μέσω εξαγορών.Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η εξαγορά ομάδας Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 180 MW στην περιοχή της Κοζάνης, καθώς και Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 211 MW στην Ρουμανία. Τα έργα αυτά αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία σταδιακά μέχρι το 2025.

91_1.jpg
Το φωτοβολταϊκό πάρκο 204,3 MW στην Κοζάνη, αποτελεί έργο – ορόσημο για την Ελλάδα και αποτυπώνει τη βούληση της HELLENiQ ENERGY να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση


Επί του παρόντος, η HELLENiQ ENERGY - μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ Renewables - λειτουργεί στην Ελλάδα 341 MW έργων ΑΠΕ (241 MW Φωτοβολταϊκών και 100 MW Αιολικών) και 15 MW Φωτοβολταϊκών στην Κύπρο. Εάν σε αυτά προστεθεί ένα ακόμη Φωτοβολταϊκό έργο 200 MW στην περιοχή του Έβρου το οποίο είναι επιλέξιμο για λήψη όρων σύνδεσης, καθώς και Σταθμοί Αποθήκευσης συνολικής ισχύος 100 MW που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την Αποθήκευση, ο στρατηγικός στόχος του 1 GW ισχύος για το 2025 έχει ήδη εξασφαλιστεί.

Στον τομέα της Αποθήκευσης, η ανάπτυξη ηγετικής θέσης της εταιρείας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Διότι μέσω αυτής, θα αξιοποιούνται καλύτερα οι παραγωγικές μονάδες ΑΠΕ εξομαλύνοντας την καμπύλη παραγωγής και, παρέχοντας, επιπλέον, απαραίτητες υπηρεσίες εξισορρόπησης στο Σύστημα.  Το ηλεκτρικό σύστημα του μέλλοντος, θα στηρίζεται κυρίως σε ΑΠΕ και Αποθήκευση.

Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο έργων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) της HELLENiQ ENERGY αυτή τη στιγμή απαριθμεί 25 έργα συνολικής ισχύος 1093 MW. Από τα εν λόγω έργα, 18 αφορούν σε μεμονωμένους (stand alone) ΣΑΗΕ, ενώ 7 σε Σταθμούς ΑΠΕ με Αποθήκευση κατάντη του μετρητή (behind the meter) της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020. Οι ΣΑΗΕ του εν λόγω χαρτοφυλακίου βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης - από το στάδιο της έκδοσης Άδειας Αποθήκευσης από την ΡΑΑΕΥ έως το στάδιο των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.  

Οι μεμονωμένοι ΣΑΗΕ της HELLENiQ ENERGY αναπτύσσονται σε θέσεις τέτοιες, ώστε να βρίσκονται κοντά σε Φωτοβολταϊκά ή Αιολικά του χαρτοφυλακίου ανάπτυξής της. Έτσι δυνητικά θα μπορούσαν να συνδυασθούν με τους Σταθμούς ΑΠΕ, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή την στρατηγική της εταιρείας. Κατά τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση των ΣΑΗΕ, επιλέγεται η τεχνολογία ιόντων Λιθίου.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στην πρόσφατη Α’ Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης ΣΑΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), επιλέχθηκαν τρείς ΣΑΗΕ της HELLENiQ ENERGY, συνολικής ισχύος 100 MW (25, 25 και 50 MW) και εγγυημένης χωρητικότητας 200 MWh. Οι εν λόγω Σταθμοί θα εγκατασταθούν εντός του συγκροτήματος του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης και θα είναι έτοιμοι για διασύνδεση με το Σύστημα μέσα στο 2025, καθιστώντας την HELLENiQ ENERGY μια από τίς πρώτες εταιρείες που θα κατασκευάσουν και θα λειτουργήσουν Σταθμούς Αποθήκευσης στην Ελληνική Αγορά Ενεργείας.

Τέλος, η HELLENiQ ENERGY σκοπεύει με αδειοδοτημένα έργα της να συμμετάσχει και στην Γ’ Ανταγωνιστική Διαδικασία, όταν αυτή προκηρυχθεί από την ΡΑΑΕΥ.

* Άρθρο του Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας της HELLENiQ Renewables, Δρ. Σωτήρη Καπέλλου

www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης