Τελευταία Νέα

Τα κέρδη από ΑΠΕ αυξάνονται στην RWE

Τα κέρδη από ΑΠΕ αυξάνονται στην RWE

Τα υπεράκτια και τα χερσαία τμήματα παρουσίασαν ώθηση στην κερδοφορία - Πολυδάπανες επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τα κέρδη αυξήθηκαν τόσο για τα υπεράκτια τμήματα αιολικής ενέργειας της RWE όσο και για τα χερσαία αιολικά - ηλιακά τμήματα το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Το προσαρμοσμένο EBITDA στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας ανήλθε σε 548 εκατ. ευρώ, έναντι 473 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η αύξηση των κερδών οφείλεται κυρίως στις βελτιωμένες συνθήκες ανέμου.

Την ίδια περίοδο του 2023 ήταν κάτω από τον υποτιθέμενο μέσο όρο, σύμφωνα με την RWE (μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας).

Το τμήμα χερσαίας αιολικής/ηλιακής ενέργειας κατέγραψε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 341 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 247 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

 

Αιτίες κερδών

Η θετική εξέλιξη των κερδών οφείλεται κυρίως στη θέση σε λειτουργία νέας δυναμικότητας και στην αναγνώριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Con Edison Clean Energy Businesses στις ΗΠΑ για ολόκληρο το τρίμηνο.

Επιπλέον, οι συνθήκες ανέμου στις ευρωπαϊκές χερσαίες τοποθεσίες βελτιώθηκαν οριακά συνολικά, κάτι που είχε επίσης θετική επίδραση, ανέφερε η RWE.


Ο
Michael Müller (Οικονομικός Διευθυντής της RWE), δήλωσε:

«Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω σε ένα σταθερό πρώτο τρίμηνο του 2024, με σημαντικές αυξήσεις στα κέρδη τόσο στην υπεράκτια αιολική όσο και στην ξηρά αιολική/ηλιακή ενέργεια.

Αυτό δείχνει ότι οι επενδύσεις μας αποδίδουν. Τους πρώτους 3 μήνες του έτους, το 42% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές  και συνεχίζουμε να επενδύουμε μαζικά.

Αυτή τη στιγμή, έχουμε έργα συνολικής ισχύος 8,3 GW υπό κατασκευή. Επιβεβαιώνουμε τις προοπτικές μας για το 2024 και τον στόχο μας να πληρώσουμε μέρισμα 1,10 ευρώ ανά μετοχή για το τρέχον οικονομικό έτος».


Πολυδάπανες επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ

Περίπου 1 δισ. ευρώ δόθηκε στην απόκτηση 3 υπεράκτιων έργων αιολικής ανάπτυξης από το Vattenfall στα ανοικτά των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον, η RWE επένδυσε πάνω από τα διπλάσια στην κατασκευή νέων σταθμών αιολικής και ηλιακής ενέργειας το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα από την πώληση μεριδίου 49% στα υπεράκτια αιολικά έργα Dogger Bank South στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Masdar είχαν αντισταθμιστικό αποτέλεσμα, ανέφερε η εταιρεία.

Η RWE κατασκευάζει επί του παρόντος εργοστάσια συνολικής ισχύος 8,3 GW.

Αυτά περιλαμβάνουν τα υπεράκτια αιολικά έργα Σόφια στα ανοικτά των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου με 1,4 GW και Thor στη Δανία με 1,1 GW.

Η RWE προωθεί επίσης την επέκταση της χερσαίας αιολικής και ηλιακής ενέργειας και την κατασκευή νέων μπαταριών με περισσότερα από 100 έργα υπό κατασκευή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.


Προβλέψεις για την πορεία των κερδών

Οι προοπτικές για την εξέλιξη των κερδών στο τρέχον οικονομικό έτος παραμένουν αμετάβλητες από τον Μάρτιο του 2024.

Στην Ημέρα Κεφαλαιαγορών στις 28 Νοεμβρίου 2023, η RWE προέβλεψε προσαρμοσμένα EBITDA εντός εύρους 5,2 δισ. ευρώ έως 5,8 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία διατηρεί αυτήν την καθοδήγηση, αν και η RWE αναμένει να κλείσει στο χαμηλότερο όριο του εύρους προβλέψεων.

Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν μειωθεί σημαντικά από τον Νοέμβριο του 2023.

Το ίδιο ισχύει και για τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα, τα οποία αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,9 δισ. ευρώ και 2,4 δισ. ευρώ.

Το μέρισμα για την τρέχουσα χρήση αναμένεται να αυξηθεί σε 1,10 €ανά μετοχή.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης