Κ. Σιφναίος ( Gastrade ): H διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στη ΝΑ Ευρώπη περνά μέσα από τα FSRU

Κ. Σιφναίος ( Gastrade ): H διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στη ΝΑ Ευρώπη περνά μέσα από τα FSRU
Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και για τον επόμενο χειμώνα της περιόδου 2023 - 2024

Η πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει άρδην την ατζέντα. Πλέον παράλληλα με την «πράσινη μετάβαση», σαν κρίσιμο ζήτημα προβάλει η ενεργειακή επιβίωση μέσα από την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας.

Στο περιβάλλον αυτό, ο ρόλος του LNG για τη διασφάλιση της επαρκούς τροφοδοσίας είναι καίριος, ενώ εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών για τη διακίνησή του.

Ως Gastrade από την στιγμή που συλλάβαμε και οραματιστήκαμε την ιδέα για να υλοποιηθεί η επένδυση του FSRU στην Αλεξανδρούπολη, έπρεπε να μεσολαβήσει διάστημα έντεκα χρόνων μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες αλλά και να δικαιωθεί - αναγνωριστεί η διορατικότητά μας για την αναγκαιότητα της επένδυσης.

Οι υποδομές αυτές σήμερα - έχει γίνει αντιληπτό - ότι είναι παραπάνω από αναγκαίες για την διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης, ειδικά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την διατάραξη των σχέσεων Ευρώπης και Ρωσίας όσον αφορά στις προμήθειες φυσικού αερίου.

Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια ακόμα νέα επένδυση που αφορά στο FSRU της Θράκης, το οποίο θα μπορέσει να εξασφαλίσει την τροφοδοσία της Ουκρανίας μέσω του Vertical Corridor - Κατακόρυφος Διάδρομος - που αποτελεί το προϊόν της συμφωνίας της Gastrade με τον  ΔΕΣΦΑ, την ICGB (Ελλάδα και Βουλγαρία),  την Bulgartransgaz (Βουλγαρία), την Transgaz (Ρουμανία) και την  FGSZ (Ουγγαρία).

Σκοπός της συμφωνίας είναι να διασφαλίσει τις αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου από Βορρά.

2_154.jpg


«Κλειδί» η διασύνδεση των ενεργειακών υποδομών

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχημένη λειτουργία ενός πλωτού σταθμού αεριοποίησης, όπως αυτός της Αλεξανδρούπολης, δεν είναι μόνο στην ανάπτυξη της υποδομής, αλλά και η διασύνδεση μεταξύ των υπαρχόντων και των νέων έργων, κάτι που αποτελεί κατά κανόνα ένα σύνθετο εγχείρημα.

Για παράδειγμα, εμείς ολοκληρώνουμε την προετοιμασία και κατασκευή του FSRU στην Αλεξανδρούπολη, ώστε να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία τη 1.1.2024, γνωρίζοντας ότι ήδη λειτουργεί ο αγωγός IGB που εξασφαλίζει την μεταφορά του αερίου βορειότερα.

Κατά τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα μπορεί να διασυνδεθεί με τις χώρες και τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, τροφοδοτώντας όλη αυτή την περιοχή, υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, με αέριο.

Έτσι η χώρα μας θα καταστεί ένας αξιόπιστος περιφερειακός ηγέτης στον ενεργειακό τομέα, θα εκφράσει την ενεργειακή αλληλεγγύη και θα αναβαθμιστεί η στρατηγική της θέση.Αδήριτη ανάγκη οι εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας στη ΝΑ Ευρώπη

Οι επενδύσεις σε FSRU αποτελούν μονόδρομο και είναι μείζονος σημασίας για να μπορέσουν οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης, να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φυσικό αέριο, από την στιγμή που έχουν αποφασίσει να απεξαρτηθούν από το ρωσικό.

Οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία βαίνουν μειούμενες,  ενώ υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και για τον επόμενο χειμώνα της περιόδου 2023 - 2024.

Η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρό έλλειμμα φυσικού αερίου, καθώς η υφιστάμενη μείωση της μέχρι τώρα τροφοδοσίας έχει δημιουργήσει ένα έλλειμμα της τάξης τουλάχιστον των 25 bcm ετησίως, κάτι που φαίνεται ότι θα παραμείνει ως έχει μέχρι και το 2030 αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις.Το έλλειμμα αυτό μπορεί να αναπληρωθεί μόνο με LNG.

Όπως είναι γνωστό, οι υφιστάμενες υποδομές, δηλαδή η Ρεβυθούσα και το Krk της Κροατίας δεν επαρκούν για την κάλυψη του παραπάνω ελλείμματος με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός των πλωτών τερματικών σταθμών επαναεριοποίησης όπως είναι τα FSRU της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης.


443_3.jpg

Διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης

Η ΝΑ Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ισχυρό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος προκειμένου να διατηρηθεί θα πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία των οικονομιών της με διατηρήσιμη και αποτελεσματική τροφοδοσία σε φυσικό αέριο.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης οι Σταθμοί Αποθήκευσης LNG καλύπτουν λιγότερο από το 10% της συνολικής ζήτησης, την στιγμή που στην Βορειοδυτική Ευρώπη το ποσοστό είναι πολλαπλάσιο και αγγίζει το 45%.Η βασική στόχευση, που είναι και αυτή της Gastrade, είναι να διασφαλίσει κανείς την μεταφορά του αερίου προς τον Βορρά.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του Vertical Corridor, όπου κομβικοί συντελεστές θα καταστούν τα δυο FSRU, αυτό της Αλεξανδρούπολης και αυτό της Θράκης που θα ακολουθήσει.Η στρατηγική αυτή θα εξασφαλίσει την δημιουργία ρευστότητας, την ευελιξία τροφοδοσίας της ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης με LNG και θα υποστηρίξει παράλληλα το όραμα του μετασχηματισμού της χώρας σε hub φυσικού αερίου.

*O Κωνσταντίνος Σιφναίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης