Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Οι αιτίες βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων - Δείτε όλη την παρουσίαση στο Investors' Day

ΔΕΗ: Οι αιτίες βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων - Δείτε όλη την παρουσίαση στο Investors' Day
Oι στόχοι που ανέπτυξε η δίοκηση της ΔΕΗ στους επενδυτές σήμερα 2/12 στο Investors' Day
Η αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε το Σεπτέμβριο του 2019, η δραστική μείωση των δαπανών για αγορές φυσικού αερίου, πετρελαίου και δικαιωμάτων CO2, αλλά και η σταδιακή απομείωση του κόστους των ΝΟΜΕ, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση των επενδύσεων, ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου για τη ΔΕΗ παρά την απώλεια μεριδίου αγοράς και την συνολική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε την παρουσίαση της ΔΕΗ στο Investors' Day σήμερα Τετάρτη 2/12/2020.

Έτσι τα κέρδη μετά τους φόρους της ΔΕΗ στο 9μηνο του 2020 ανέρχονται σε 12,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 353,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου, η εταιρία παρουσιάζει ζημιές μετά τους φόρους 16,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η επιχείρηση ο κύκλος εργασιών της στο 9μηνο μειώθηκε κατά 2,4% στα 3.520,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, ενώ στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου η πτώση του τζίρου ήταν 2,5%, έναντι του τρίτου τριμήνου 2019.

Πως κινήθηκαν επενδύσεις και χρέος

Οι λειτουργικές δαπάνες στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 19,6% και στο τρίτο τρίμηνο κατά 15,1%, αντανακλώντας κυρίως την πτώση στις τιμές του πετρελαίου, του αερίου και του κόστους ρύπων, αφού η εταιρία μείωσε θεαματικά την, επιβαρυμένη με αγορές δικαιωμάτων εκπομπής CO2, λιγνιτική παραγωγή.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, μειώθηκαν στο 9μηνο περίπου κατά 50%, στα 253,5 εκατ. ευρώ από 506,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η μόνη κατηγορία επενδύσεων που κατέγραψε αύξηση ήταν στα δίκτυα διανομής, για τα οποία επενδύθηκαν 119,5 εκατ. ευρώ έναντι 110,8 εκατ. ευρώ (+7,9%).
Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ μειώθηκαν κατά 56,4% στα 11,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές επενδύσεις που κόπηκαν αφορούσαν στα ορυχεία και τη θερμική παραγωγή.

Μειωμένο επίσης, κυρίως λόγω της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων, εμφανίζεται στις 30/9 το καθαρό χρέος της επιχείρησης, στα 3.413,6 εκατ. ευρώ από 3.687,0 στις 31/12/2019, ενώ το συνολικό χρέος, χωρίς δηλαδή να συνυπολογίζονται οι δεσμευμένες καταθέσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα, διαμορφώθηκε στις 30/9/20 στα 4.112,7 εκατ ευρώ από 4.040,1 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019.

Επαναλαμβανόμενο EBITDA 696 εκατ. ευρώ

Το τρίτο τρίμηνο η εταιρία είχε ζημίες προ φόρων 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 98,4 εκατ. ευρώ, ενώ σε προσαρμοσμένη βάση εμφάνισε κέρδη 14,8 εκατ. ευρώ. Η προσαρμογή αφορά στην πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού, τα ποσά για ΕΛΑΠΕ, για εκκαθάριση λόγω αναθεώρησης κόστους προμήθειας αερίου αγωγού 2012-2019 κλπ.

Σε επίπεδο 9μηνου η ΔΕΗ παρουσίασε προ φόρων κέρδη 46,6 εκατ. ευρώ, αναστρέφοντας ζημιές 416,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2019.
Σε προσαρμοσμένη βάση τα ποσά διαμορφώνονται σε κέρδη 43,7 εκατ. ευρώ και ζημιών 451,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Το επαναλαμβανόμενο EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθε στα 696 εκατ. ευρώ από 96,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2019 και σε επίπεδο τριμήνου στα 238,7 εκατ. ευρώ από 87,6 εκατ. ευρώ. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα 44,8 εκατ. ευρώ που επέστρεψε η ΔΕΠΑ μετά την θετική για την εταιρία απόφαση της Διαιτησίας για τη διένεξή της με την τουρκική Botas, ενώ τα αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις προβλέψεις για τις αποζημιώσεις εργαζομένων ύψους 32,5 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα 5,1% έσοδα από πωλήσεις ρεύματος

“Τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου με EBITDA 239 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση συνεχίζουν τη θετική πορεία των προηγούμενων τριμήνων και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου για λειτουργική κερδοφορία ύψους 850-900 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους” ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, προσθέτοντας ότι η βελτίωση είναι αποτέλεσμα της αύξησης των τιμολογίων τον Σεπτέμβριο του 2019, των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, των μειωμένων εκπομπών CO 2 λόγω του περιορισμού λειτουργίας και της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων, καθώς και της πτώσης των δαπανών και της σταδιακής απομείωσης των ΝΟΜΕ.

Τα έσοδα της ΔΕΗ από τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκαν στο 9μηνο κατά 5,1%, μείωση που σε ποσοστιαία βάση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχαν αυξηθεί τα τιμολόγια, δεδομένης της πτώσης του μεριδίου της στην αγορά και της συνολικής κάμψης της ζήτησης.
Τα τέλη χρήσης δικτύων και οι ΥΚΩ από τρίτους είναι η μόνη βασική κατηγορία εσόδων που απέδωσε σημαντικά, καθώς απέφερε 291,8 εκατ. ευρώ στην εταιρία, καταγράφοντας αύξηση 39,1%.

Πτώση δαπανών λόγω Covid-19

Επίσης τα έσοδα από συμμετοχές χρηστών δικτύου ηλεκτροδότησης αυξήθηκαν κατά 2% στα 66,2 εκατ. ευρώ από 64,9 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2019. Τα έσοδα της ΔΕΗ από τη δραστηριότητά της στο φυσικό αέριο ήταν 400 χιλ. ευρώ.

Όσον αφορά στις δαπάνες, η μεγάλη πτώση προήλθε από την αναστάτωση που προκάλεσε στην αγορά o Covid-19, συμπιέζοντας τις τιμές των καύσιμων και την κατανάλωση.
‘Έτσι οι δαπάνες για αγορές ενέργειας από τρίτους, το 9μηνο 2020 μειώθηκαν κατά 32,2% στα 847,6 εκατ. ευρώ από 1.250,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, η συνολική δαπάνη καυσίμων έπεσε κατά 36,5% στα 563,5 εκατ. ευρώ, η δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων υποχώρησε κατά 35,3% στα 263,1 εκατ. ευρώ από 406,9 εκατ. ευρώ το 9 μηνο 2019, ενώ μηδενίστηκε η ειδική χρέωση για τον ΕΛΑΠΕ, (η οποία καταργήθηκε), η οποία είχε στοιχίσει 99,3 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης