Τελευταία Νέα
Ηλεκτρισμός

Διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρόσκαιρη θέσπιση ορίων στην Αγορά Εξισορρόπησης

Διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρόσκαιρη θέσπιση ορίων στην Αγορά Εξισορρόπησης
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, το όρια θα ισχύουν για τουλάχιστον 3 μήνες, ώστε να ολοκληρώσει η Αρχή τη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης

Σχετικά Άρθρα

Με την επιβολή ανώτατων και κατώτατων ορίων στις τιμές των υπηρεσιών εξισορρόπησης, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, επιχειρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να περιορίσει το φαινόμενο των υψηλών τιμών που διαμορφώθηκαν στην αγορά εξισορρόπησης τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του Target Model.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε σχετική αποκλιμάκωση τιμών και η τιμή ανοδικής εξισορρόπησης διαμορφώθηκε σε 117€/MWh και η καθοδική στα -11€/MWh, ωστόσο ο κίνδυνος της μετακύλισης αργά ή γρήγορα των υψηλών τιμών χονδρικής στους τελικούς καταναλωτές επιχειρήσεις αλλά και οικιακούς, έχει θορυβήσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις τόσο με τους παίκτες της αγοράς όσο και με τους ρυθμιστές.

Μεταξύ 0 και 100 €/MWh οι προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης

Έτσι σήμερα (17/12) η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Δεκεμβρίου σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού της αγοράς εξισορρόπησης η οποία προβλέπει:

• Για τις προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης την εφαρμογή κατώτατου ορίου 0 €/MWh και ανώτατου ορίου 50 €/MWh

• Για τις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης την εφαρμογή κατώτατου ορίου 0 €/MWh και ανώτατου ορίου 100 €/MWh.

• Τα όρια που αφορούν στις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης που υποβάλλονται από Παραγωγούς που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο για τη λειτουργία των μονάδων με το εναλλακτικό καύσιμο, αντιστοιχούν 0 €/MWh και 300 €/MWh.

Διευκρινίζεται δε ότι τα όρια αυτά καταλαμβάνουν αντίστοιχα, τα τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής προσφορών και στις τιμές εκκαθάρισης για την Ισχύ και Ενέργεια Εξισορρόπησης, όπως περιλαμβάνονται στην σχετική Τεχνική Απόφαση.

Σε «αδόκητα» επίπεδα το κόστος της αγοράς

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΡΑΕ η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς το κόστος της Αγοράς Εξισορρόπησης, ειδικά κατά την εβδομάδα 30/11/2020 έως 06/12/2020 διαμορφώθηκε σε «αδόκητα» επίπεδα και τούτο παρά το γεγονός ότι είναι σύνηθες κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας αγορών που αναδιοργανώνονται σε αντίστοιχη έκταση και βάθος, να εμφανίζονται έντονες διακυμάνσεις των τιμών.

Πάντως οι «παιδικές ασθένειες» της αγοράς όπως έχουν χαρακτηριστεί το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τη ΡΑΕ μπορεί να αποδοθούν «στη φύση του εγχειρήματος ριζικής μεταρρύθμισης, σε αστοχίες των συμμετεχόντων, σε δομικά χαρακτηριστικά όπως ιδιαιτερότητες των αγορών, στην ανάδειξη της κρισιμότητας δεδομένων τεχνικού χαρακτήρα, καθώς και σε επιμέρους στρατηγικές συμμετεχόντων, ιδίως όσων τελούν σε θέση ισχύος».

Η Αρχή αναφέρει ακόμη ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ACER και άλλους Ρυθμιστές, προκειμένου να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι παράμετροι που συντείνουν στην παρούσα συγκυρία καθώς και ότι κρίνει αναγκαία και επιβεβλημένη τη λήψη μέτρων μεταβατικού χαρακτήρα, τα οποία θα επικεντρώνονται στη διατήρηση συνθηκών ρευστότητας και ανταγωνισμού στις αγορές.

Σταθεροποίηση των τιμών προμήθειας

Τα συγκεκριμένα μέτρα που δεν είναι άλλα από τις ανώτατες και κατώτατες τιμές που προαναφέρθηκαν θα ισχύσουν προσωρινά, για διάστημα των τριών μηνών ώστε στο μεσοδιάστημα η Αρχή να ολοκληρώσει τη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε συνάρτηση και με τον τρόπο λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες, που όπως αναφέρει θα είναι κανονιστικές, ρυθμιστικές ή/και κυρωτικές.

Επομένως, υπό την παρούσα κατάσταση, το πλέον κατάλληλο μέτρο συνίσταται στην επιβολή ορίων στις υποβαλλόμενες προσφορές Ισχύος και Ενέργειας Εξισορρόπησης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η άμεση εφαρμογή ορίων θα επιτρέψει τον περιορισμό της έκθεσης των Εκπροσώπων Φορτίου στους κινδύνους που προκύπτουν από την αυξητική διακύμανση των τιμών, δεδομένης και της έως σήμερα μικρής ρευστότητας της Προθεσμιακής Αγοράς, τη σταθεροποίηση των τιμών προμήθειας των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού.

 

 www.worldenergynews.gr

 

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης