Φυσικό Αέριο

Προς σύσταση κοινοπραξίας από ΕΛΠΕ και Edison για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

tags :
Προς σύσταση κοινοπραξίας από ΕΛΠΕ και Edison για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, ώστε έως την έναρξη της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού να οριστικοποιήσουν το κατά πόσο θα διεκδικήσουν από κοινού ή όχι την εταιρεία
ΕΛΠΕ και Edison θα «κατέβουν» από κοινού στην α’ φάση του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, μέσω κοινοπραξίας που θα συστήσουν γι’ αυτό τον σκοπό, και όχι μέσω της Elpedison.

Στόχος των δύο εταιρειών είναι να αξιοποιήσουν την ευελιξία που δίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία μπορούν να υπάρξουν αλλαγές στα σχήματα που θα εκδηλώσουν μη δεσμευτικό ενδιαφέρον, από εκείνα που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας και την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών.

Αυτό σημαίνει ότι στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει οι δύο πλευρές θα έχουν την ευχέρεια να συνεχίσουν τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, σχετικά με την από κοινού διεκδίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης, οριστικοποιώντας τότε και το αν θα υποβάλουν μαζί δεσμευτική προσφορά ή όχι για την επιχείρηση.

Διασφάλιση της εξόδου των ΕΛΠΕ

Την ίδια στιγμή, το MoU που έχουν υπογράψει τα ΕΛΠΕ με το ΤΑΙΠΕΔ, και το οποίο θα εγκριθεί την Πέμπτη από έκτακτη γενική συνέλευση του Ομίλου, προβλέπει τη διασφάλιση εξόδου των Ελληνικών Πετρελαίων από τη μειοψηφική συμμετοχή στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε περίπτωση που δεν κριθούν πλειοδότες στον διαγωνισμό. Στη συνέλευση δεν θα συμμετέχει το ΤΑΙΠΕΔ, παρ ότι μέτοχος των ΕΛΠΕ διότι αποτελεί τον αντισυμβαλλόμενο στο MoU.

Σύμφωνα με το MoU, τα ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν δέσμευση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση που κριθούν πλειοδότης θα περιέλθει σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προκήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ το 65% του δημοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία μαζί με το 35% που διαθέτουν ήδη στην ΔΕΠΑ Εμπορίας θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας. Σε περίπτωση που είτε δεν καταθέσουν δεσμευτική προσφορά είτε δεν κριθούν πλειοδότες τότε τα ΕΛΠΕ θα μπορούν να επιλέξουν εάν θα πουλήσουν ή όχι το ποσοστό της στη ΔΕΠΑ Εμπορίας στον Προτιμητέο Επενδυτή, ο οποίος όμως έχει την υποχρέωση να το αγοράσει.

Εγγυητική επιστολή για την υλοποίηση call/put option

Το ΜοU προβλέπει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών των ΕΛΠΕ (call option) από τον Προτιμητέο Επενδυτή το οποίο θα πρέπει να το εξασκήσει σε διάστημα 10 ημερών από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας μεταβίβασης της εταιρίας με το ΤΑΙΠΕΔ. Σε περίπτωση που δεν το εξασκήσει, τα ΕΛΠΕ έχουν το δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) στον Προτιμητέο Επενδυτή το οποίο θα πρέπει να ασκηθεί εντός 10 ημερών από την ημέρα παρέλευσης της περιόδου άσκησης του call option.

Mε τον τρόπο αυτό, στα ΕΛΠΕ παρέχεται η ευελιξία να αποφασίσουν ακόμη και την παραμονή τους στην ΔΕΠΑ Εμπορίας χωρίς ωστόσο να δεσμεύονται γι’ αυτή, αφού ο Προτιμητέος Επενδυτής υποχρεώνεται από το MoU να αγοράσει το μερίδιό τους εάν αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν το put option.

Μάλιστα οι υποψήφιοι επενδυτές οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή που θα εξασφαλίζει την υλοποίηση call/put option, καθώς και τα δικαιολογητικά αποδείξεως της χρηματικής τους ικανότητας για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τους. Η πώληση του 35% των ΕΛΠΕ θα γίνει με έκπτωση 10% επί του τιμήματος που θα προσφερθεί για το 65% του ελληνικού δημοσίου.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης