Φυσικό Αέριο

Ξεκινά η αδειοδότηση του αγωγού EastMed

Ξεκινά η αδειοδότηση του αγωγού EastMed
Με ημερομηνία έναρξης την 3η Μαρτίου, η αδειοδοτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η υλοποίηση του αγωγού που σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2024
Ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της υλοποίησης του αγωγού φυσικού αερίου East Med έγινε με την υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη της απόφασης καθορισμού της ημερομηνίας έναρξης της διαδικασίας χορήγησης αδειών του έργου, η οποία είναι η 3η Μαρτίου 2020.

Όπως προβλέπεται στο σχετικό φάκελο που υπέβαλε στο υπουργείο Ανάπτυξης ο φορέας υλοποίησης του έργου, δηλαδή η κοινή εταιρία της ΔΕΠΑ και της ιταλικής Edison, IGI Poseidon, η αδειοδοτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η υλοποίηση του αγωγού που σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2024.

Αποδεκτός ο φάκελος παρουσίασης του έργου

Με την απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Ανάπτυξης γίνεται αποδεκτός, ύστερα από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, ο φάκελος παρουσίασης του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου EastMed» που υποβλήθηκε από την εταιρία «IGI Poseidon S.A.». Επίσης επιβεβαιώνεται η ωριμότητα του έργου, προκειμένου να εισέλθει στη διαδικασία χορήγησης των απαραίτητων αδειών για την υλοποίησή του. Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας χορήγησης των αδειών σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ καθορίζεται η 03/03/2020.

Ο φορέας υλοποίησης του έργου δηλαδή η «IGI Poseidon S.A.» δεσμεύεται, ότι εντός τριών μηνών δηλαδή έως τις αρχές Ιουνίου θα καταρτίσει και θα υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχέδιο σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών αναφορικά με την εξασφάλιση έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013.

Εντός 1,5 έτους η χορήγηση των αδειών

Επίσης «IGI Poseidon S.A.» οφείλει, εντός δυο ετών από την παραπάνω ημερομηνία, να υποβάλλει στην Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο αιτήσεων, τον οποίο η Υπηρεσία θα αποδεχθεί, προκειμένου για την έκδοση του συνόλου των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Η προθεσμία για την χορήγηση του συνόλου των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και έξι μήνες από την ημερομηνία αποδοχής του πλήρους φακέλου των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι στον φάκελο που υπέβαλε η «IGI Poseidon S.A.» περιλαμβάνεται Μελέτη Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του Ελληνικού χερσαίου τμήματος του αγωγού, φάκελος κοινοποίησης και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης