Φυσικό Αέριο

Η NRG κέρδισε τον διαγωνισμό για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Η NRG κέρδισε τον διαγωνισμό για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου
Πώς αξιολόγησε η ΡΑΕ τις προσφορές

Τον ορισμό της εταιρίας «NRG Supply and Trading S.A.» του ομίλου Βαρδινογιάννη ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για το φυσικό αέριο και για διάστημα δύο ετών, δηλαδή έως τον Φεβρουάριο του 2023, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η επιλογή της εταιρίας έγινε μετά από διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στον οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον, η επιλεγείσα «NRG Supply and Trading S.A.» και η «Ήρων Θερμοηλεκτρική A.E.»

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, η απόφαση της ελήφθη μετά από συγκριτική αξιολόγηση των φακέλων που υπέβαλαν οι δυο εταιρίες.

Σημειώνει δε, ότι η πρόταση της «Ήρων Θερμοηλεκτρική A.E.» απορρίφθηκε καθώς η εταιρία επιφυλάχθηκε του δικαιώματός της για ετήσια αναπροσαρμογή των επιπλέον χρεώσεων που προτίθεται να εφαρμόσει στους Πελάτες Τελευταίου Καταφυγίου, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει την μέθοδο και τη διαδικασία υπολογισμού της αναπροσαρμογής, κάτι το οποίο προβλεπόταν ρητά στην προκήρυξη.

Όσο δε για την οικονομική πρόταση της  NRG η οποία και έγινε αποδεκτή από τη ΡΑΕ προβλέπει ότι τα τιμολόγια των Καταναλωτών τελευταίου καταφυγίου τα οποία σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προσφέρονται για διάστημα τριών μηνών έως ότου ο πελάτης βρει νέο προμηθευτή, αυτή διαμορφώνεται ως εξής:

α) Στους Μη Ωρομετρούμενους Πελάτες, προσαύξηση 6,9% επί των εκάστοτε τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου του Προμηθευτή (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).

β) Στους Ωρομετρούμενους Πελάτες, προσαύξηση 4,9% επί του τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).

Σύμφωνα με την προσφορά της η NRG θα διατηρήσει αυτές τις χρεώσεις για ολόκληρη τη διετία σε σταθερό επίπεδο, ενώ αναλαμβάνει να παρέχει την υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου, στο σύνολο των κατηγοριών Πελατών που είναι συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής των διαχειριστών διανομής (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ΔΕΔΑ), και συγκεκριμένα στους Οικιακούς Πελάτες, τους Μη Οικιακούς Πελάτες, και δη τους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς, καθώς και τους Πελάτες με δραστηριότητα την Συμπαραγωγή και τον Κλιματισμό.

Τι έδειξε η οικονομική αξιολόγηση της NRG

Αναφερόμενη στην οικονομική αξιολόγηση της εταιρίας η ΡΑΕ σημειώνει ότι οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) που υποβλήθηκαν για την εταιρεία, υπό την ιδιότητα του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, καταδεικνύουν αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 78% το 2019 σε σχέση με το 2017, υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, μηδενικό δανεισμό, ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.

Επίσης η ΡΑΕ διαπιστώνει απουσία σημαντικής συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της, μη συμμετοχή σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να την εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.

Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρία έχει πρόσβαση σε φυσικό αέριο διατηρώντας σύμβαση με ευνοϊκούς όρους με μεγάλο προμηθευτή φυσικού αερίου και προσφέρει παροχές, όπως ενδεικτικά σταθερή ανταγωνιστική χρέωση για χρονική διάρκεια έως δύο ετών, ποσοστό δωρεάν φυσικού αερίου στον λογαριασμό κατανάλωσης, ως κίνητρα για την υπαγωγή των δυνητικών Πελατών της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου σε κανονική συμβατική σχέση με την εταιρία.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης