Τελευταία Νέα
Τα Νέα του TAP

Πλήρης αποκατάσταση και επιστροφή στους ιδιοκτήτες του 98% των εκτάσεων απ’ όπου διήλθε ο TAP στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Πλήρης αποκατάσταση και επιστροφή στους ιδιοκτήτες του 98% των εκτάσεων απ’ όπου διήλθε ο TAP στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Τα έργα αποκατάστασης ακολουθούν αυστηρά διεθνή πρότυπα, ενώ πραγματοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχική κατάσταση των περιοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διέλευση του αγωγού

Δείτε επίσης